Industri Energis skiftutvalg fortsetter arbeidet for bedre skiftordninger

– Det viktigste er å ha ressurser og kunnskap om skiftordninger som kan være til hjelp for tillitsvalgte og verneombud som ønsker å arbeide med å forbedre skiftplanene på sine arbeidsplasser, sier arbeidsutvalgsmedlem Barbro Auestad om skiftutvalgets nye rapport som nå er klar.

Selv om 25% av arbeidsstokken i Norge jobber i skift eller en form for rotasjon, jobber mer enn 50% av Industri Energis medlemmer i skift-, turnus- eller rotasjonsordninger. Industri Energi kalles derfor for landets største skiftarbeiderforbund.

Det er ikke til å stikke under en stol at skiftordninger kan ha negative konsekvenser for helse og sikkerhet. Slike arbeidstidsordninger kan på en eller flere måter kollidere med et normalt hverdagsliv og dermed bidra, blant annet, til søvn- og døgnrytmeforstyrrelser.

Derfor vedtok landsmøtet til Industri Energi, i 2017, å etablere et skiftutvalg som skal bidra til å øke kompetansen rundt skiftarbeid for å finne de beste skiftplanene for forbundets medlemmer.

Utvalgets mål var å samle all kunnskap i en rapport til neste landsmøte.

Utfordringer og anbefalinger i ny rapport

Basert på arbeidet de gjorde i forrige landsmøteperiode ble en rapport presentert på Industri Energis fjerde ordinære landsmøte i november i fjor, og den beskriver i detalj alle utfordringer med skiftarbeid, samt anbefalinger og tiltak til forbedringer.

Du kan lese rapporten i sin helhet nederst i artikkelen.

Her er målet klart: Det må bidras til bedre helse, arbeidstrivsel og sikkerhet. Rapporten vil derfor bli gjort tilgjengelig som informasjonshefte for tillitsvalgte og verneombud.  

Barbro Auestad sier at konklusjonene i rapporten er et resultat av arbeid som har vært gjort gjennom hele den forrige landsmøteperioden av skiftutvalget, som ledes av arbeidsutvalgsmedlem Asle Reime.  

– Det har vært gjort et godt stykke arbeid i grupper, og de tillitsvalgte som har vært med har gjort en svært god jobb, sier hun.

Asle Reime (t.v) og Barbro Auestad (t.h) presenterer skiftutvalgets arbeid på HMS-konferansen i 2021. Foto: Atle Espen Helgesen.

Arbeidet fortsetter

Av tiltak som skal utføres skal skiftutvalget bygge opp en forskningsdatabase som et verktøy for tillitsvalgte i land- og offshoreindustrien ved valg av arbeidstidsordninger.

Om den kommende landsmøteperioden sier Barbro Auestad at jobben til skiftutvalget blir å holde seg oppdatert og følge godt med på arbeidsplassene.

Arbeid på Norcem i Breivik. Foto: Marie von Krogh.

– Vitenskapen og kunnskapen rundt skiftarbeid utvikler seg hele tiden, og behovet for å organisere arbeidet på nye måter utvikler seg også i bedriftene, sier hun og understreker:

– Vi skal stå på og sørge for at forbundets arbeid med skift er i tråd med utviklingen som skjer i arbeidslivet.

Les skiftutvalgets rapport

Du kan laste ned rapporten ved å trykke på knappen nedenfor.