Industri Energi-tillitsvalgte fikk LOs hederspris

Mangeårige tillitsvalgte Sten Roar Martinsen (Hydro) og Geir Nilsen (Equinor) ble i Oslo onsdag tildelt LOs hederspris «Pioneren».

Pioneren er en pris som deles ut til noen som fortjener stor heder for lang og omfattende innsats som tillitsvalgt. Prisen deles ut når LO skal hedre tillitsvalgte som har gjort et helt ekstraordinært bidrag.

Forbundsleder Frode Alfheim, som delte ut prisen, sa Sten Roar Martinsen og Geir Nilsen får prisen for lang og tro tjeneste som tillitsvalgte.

 -Begge har viet sine liv i tjeneste for det vi alle tror på. Et rettferdig og organisert arbeidsliv.  Begge har brukt tusenvis av timer for å stille opp for andre. For sine medlemmer. For sine kubber. For forbundet vårt. For verdiskaping. Arbeidsplasser. For enkeltmennesker. For trygghet i arbeidslivet. For fellesskapet vårt, sa Alfheim.

Pioneren er en kopi av billedhugger Per Palle Storm sin statue som står på Youngstorget utenfor LOs hovedkontor i Oslo.

Sten Roar Martinsen har vært skifttillitsvalgt elektrolyse, avdelingstillitsvalgt, studietillitsvalgt, nestleder og leder Alnor Kjemiske i over 30 år. Han er den som har sittet lengst som styremedlem i Norsk Hydro ASA – i 17 år

-Sten Roar har vært dypt og engasjert involvert i å stille opp for sine medlemmer, i forbindelse med: Nedbemanninger, skiftordninger, pensjonspørsmål. Samt innføring av CO2-kompensasjonsordningen og videreføringen av denne. Og ikke minst i saker om krafttilførsel og internasjonalt faglig samarbeid i Brasil, sier Alfheim.

Geir Nilsen har vært en aktiv og våken brobygger i fagforeningsarbeidet – både i Norge og internasjonalt. Som tillitsvalgt var Geir sentral i arbeidet for å ivareta de ansattes interesser i forbindelse med sammenslåingen av Hydros Olje og Gass-divisjon og Statoil. Han var sentral i arbeidet med endringene av pensjons- og forsikringsordninger i forbindelse med overgangen til ny pensjonsordning.

-Internasjonalt har Geir vært en kriseløser og en megler. I både Australia og i Skottland har han bidratt til at store konflikter mellom Statoil/Equinor og lokale fagforeninger har blitt løst på en “norsk” måte, altså med dialog. Her har Geir brukt sitt kontaktnett, hentet fram de rette personene og satt partene i dialog på måter de aldri har vært i før, sa Alfheim.

De to siste årene før Geir gikk av med pensjon var han heltidstillitsvalgt og leder for Industri Energi Equinor Oslo.

-Vi hedrer Geir og Sten Roar i dag fordi de har betydd så enormt mye for så mange – og for oss – gjennom mange, mange tiår, sa Alfheim.