Industri Energi styrker sin samfunnspolitiske avdeling

– Som LOs største eksportforbund må vi være aktive i Europa, og jeg er glad for at vi nå styrker samfunnspolitisk avdeling med to nye kollegaer. Snorre og Lise vil gjøre en ekstremt viktig jobb for forbundet, sier leder for samfunnspolitisk avdeling Geir Seljeseth.

Planen er at Brussel-kontoret skal være tettere knyttet til samfunnspolitisk avdeling i det daglige arbeidet. Derfor trengtes forsterkninger, både i Brussel og i Oslo.

– Europa er ikke bare kunde for Norge, Europa er kunden vår. Det er noe vi må huske hele tiden. 75-80 prosent av eksporten og importen er til og fra Europa. Det er derfor vi er der, og det er derfor vi skal være der, sier Geir Seljeseth og legger til:

– Hver eneste dag fattes det beslutninger i Brussel som påvirker bedriftene medlemmene våre jobber i, og arbeidshverdagen til hver enkelt.

Viktige forsterkninger

De to nye forsterkningene heter Snorre Skjevrak (29) og Lise Skjevik (27). Snorre skal jobbe som spesialrådgiver, med hovedkontor i Oslo.

Snorre Erichsen Skjevrak, den nye spesialrådgiveren i samfunnspolitisk avdeling. Foto: Geir Seljeseth.

Han har sin bakgrunn i politikken, og har vært i bystyret i Sandnes i to perioder, i tillegg til sentralstyret i AUF.

– Min rolle blir å styrke Industri Energi på den politiske konteksten. Min ambisjon er at vi skal bli sett, lagt merke til og lyttet til. Det er ingen som skal være i tvil om hva Industri Energi mener. Vi skal forsterke de relasjonene vi har, og vi skal bygge nye relasjoner mot nye målgrupper, sier han.

Øynene og ørene til Industri Energi i Brussel

Lise Skjevik skal jobbe på Brussel-kontoret som rådgiver. Hun har mastergrad i politisk økonomi, og har jobbet med forskning og utvikling av fornybar energi for Sintef Energi i Brussel.

Lise Skjevik skal jobbe som rådgiver ved Brusselkontoret. Foto: Geir Seljeseth.

I Brussel vil hun, sammen med Maria Corradi, være øynene og ørene til Industri Energi.

– Vi skal følge med og rapportere tilbake hva som skjer i EU, og jobbe tett med andre organisasjoner og fremme interessene våre, sier hun og følger opp:

– Det er så mye som skjer i EU, når det gjelder klima, industri og næringspolitikk. Det går i et rivende tempo. Her må vi være med å samarbeide med andre norske aktører. Vi må fremme våre interesser her – og det gleder jeg meg masse til, sier hun.

Tettere samarbeid mellom Brussel, Oslo og Stavanger

Lise Skjevik understreker at det er viktig at Brussel-kontoret brukes til mer enn det blir i dag.

– Det bør ikke bare være slik at Maria og jeg holder på med en ting, så gjør forbudet noe annet i Oslo og Stavanger. Det er viktig at vi er tydelig til alle i forbundet – at hvis det er noe de er opptatt av at vi skal ta tak i fra et EU-perspektiv, så er det bare å ringe oss.

– Fordi vi er opptatt av å bli brukt smartere og bedre, slik at forbundet får mest mulig igjen for det, sier hun.

Brussel er en viktig by sett med norske og europeiske øyne. Foto: Adobe stock.

Snorre Skjevrak mener også at det er ekstremt viktig at forbundet er påkoblet og aktive i EU.

Derfor er det er viktig å knytte sammen Oslo, Stavanger og Brussel på en helt annen måte enn har blitt gjort før.

– Jeg tror absolutt samfunnspolitisk avdeling, gjennom sine tre kontorsteder, skal ha en ambisjon og en mulighet til å få til veldig mye bra for medlemmene våre i tiden framover, sier han.