Industri Energi støtter de streikende pilotene i SAS

Industri Energi gir full støtte til de streikende SAS-pilotene i deres rettferdige krav for å beholde sine opparbeidede rettigheter.

SAS-pilotenes viktigste krav er pilotenes arbeidsplasser ikke skal flyttes til bemanningsbyråer i kreative selskapsstrukturer – og at SAS gir jobben tilbake til 450 kolleger som ikke har fått jobben tilbake.

Det er helt uakseptabelt at SAS-ledelsen bryter spillereglene som er satt i den nordiske arbeidslivsmodellen når det gjelder ansettelsestrygghet.

Industri Energi støtter de streikende SAS-pilotene som ikke bare kjemper for sine arbeidsplasser, men også for den nordiske arbeidslivsmodellen og prinsipielle rettigheter som gjelder for alle.

Vi oppfordrer SAS-ledelsen til å ta til fornuft og å vise reell vilje til å finne en løsning med pilotene.

Vi støtter SAS-pilotenes kamp for å beholde jobbene sine – i et fortsatt trygt skandinavisk arbeidsliv for alle!