Industri Energi sier klart nei til opptak av videomøter

Det er ikke greit å ta opptak av videokonferansemøter, mener Industri Energi. Illustrasjonsfoto
Det er ikke greit å ta opptak av videokonferansemøter, mener Industri Energi. Illustrasjonsfoto

torsdag 28. mai 2020

HMS-utvalget i Industri Energi slår fast at opptak av videomøter ikke er akseptabelt i norsk arbeidsliv. – Slike opptak bryter med lov og avtaler, samtidig som det begrenser medvirkning og hindrer diskusjoner, sier områdeleder Barbro Auestad.

Utallige bedrifter rundt om i hele landet har innført hjemmekontor og omfattende bruk av videomøter som følge av koronasituasjonen. Hovedverneombud Roger Hansen i Yara sier at han nærmest ved en tilfeldighet så at det ligger en opptaksmulighet i videokonferanseprogrammet Teams, som er utviklet av Microsoft.

-Jeg sjekket litt rundt og ble raskt kjent med at det i vår bedrift er gjort opptak flere ganger. Det er ikke greit og jeg sendte straks epost til personalsjefen i Yara og spurte hvilket regelverk bedriften forholdt seg til rundt opptak av møter. Svaret jeg fikk var at det må tas opp som en sak i konsernutvalget.

Det er gjort og det er samtidig satt ned en gruppe med IT-folk, jurister og fagforeningsrepresentanter som skal se på dette.

-Vår holdning er klinkende klar. Det er ikke greit å ta videoopptak av møter, sier Roger Hansen.

Han mener det ikke er forenelig med Hovedavtalen. Og han som hovedverneombud krever derfor at opptaksfunksjonen skal tas bort, hvis det fortsatt skal holdes videomøter i Teams i Yara.

-Det er mye enklere å fjerne opptaksfunksjonen enn å få slettet et opptak som allerede er gjort, sier han og minner om at man på møter skal skrive protokoll som skal godkjennes og signeres av deltakerne.

-Teams er utviklet av amerikanere som ikke har noe forhold til norsk personvern. Dette er en uting som kan misbrukes hvis vi ikke forhindrer det, sier han.

Risikerer å hindre diskusjoner

Roger Hansen tok dessuten opp problemstillingen på sist møte i HMS-utvalget i Industri Energi. Der fikk han fikk full støtte fra de andre representantene.

Områdeleder i Industri Energi, Barbro Auestad, leder HMS-utvalget. Hun slår fast at forbundet sier klart nei til opptak av videomøter og at videoopptak på ingen måte kan erstatte skriftlige møtereferater.

– Man risikerer at møtedeltakerne blir mer påpasselige og unngår å snakke åpent og ærlig når de vet at møtet blir tatt opp. Det kan hindre reell medvirkning som arbeidstaker og deres representanter skal ha, sier hun.

Forbundssekretær Håkon Bjerkeli, som er forbundets representant i Regelverksforum i Arbeidstilsynet, understreker at inntrykk av kroppsspråk blir svært begrenset og kan misoppfattes på en flat TV-skjerm. Og at slike videomøter krever en spesiell disiplin av deltakerne.

-Hvis man i tillegg vet at det blir gjort opptak av møtet og at det blir lagret, så vil det kunne ha en dempende effekt på engasjementet i diskusjoner på møtene. Det vil i seg selv være utfordrende.

-Men det er også et spørsmål om slike opptak er brudd på personopplysningsloven. Hvem sitter på dataene, hva blir lagret, når blir de slettet og hva er formålet med slike opptak, spør han.

Må kunne si nei til opptak

Barbro Auestad, områdeleder i Industri Energi, sier opptak ikke kan erstatte møtereferat.
Barbro Auestad, områdeleder i Industri Energi, sier opptak ikke kan erstatte møtereferat.

Bjerkeli og Auestad understreker at alle møtedeltakerne skal ha en reell mulighet til å si nei til opptak. Og at det må forutsette åpenhet og tillit og ikke minst reell medvirkning.

-Når vi hører at møtedeltakere får valg om heller å forlate møtet, så er det fullstendig galt og ikke et slik type samarbeid som vi vil være bekjent med i norsk arbeidsliv.

De understreker at forbundets generelle holdning er at videoopptak ikke er egnet som erstatning for skriftlig møteprotokoll/referat.

-Et skriftlig møtereferat er noe partene i møtet skal være enig eller uenig om. Et referat skal på en saklig og ryddig måte oppsummere innholdet i møtet og beslutninger som tas. Det kan diskuteres og være grunnlag for uenighet. Det er ikke mulig med videoopptak.

De stiller også spørsmål ved hvordan man skal kunne dele et videoopptak med andre folk som har rett til å lese referater. – Det vil være direkte uhørt om man skal sende rundt lyd og bilde-opptak til folk som ikke var tilstede, sier Bjerkeli og Auestad.

-Uansett om det er nyttig eller ikke med slike videoopptak, så er det en problemstilling i forhold til personopplysningslovens bestemmelser for å ivareta enkeltindividers integritet. Av den grunn alene sier vi nei til slike opptak, sier de.