Industri Energi reagerer på nedleggelse av yrkesfaglig klasse i Nordland

Industri Energi reagerer på at en av to industriteknologiske klasser legges ned i Saltdal. – Det er strategisk viktig å opprettholde antall plasser for å sikre fagarbeidere som skal være med på å utvikle industrien i årene fremover, sier områdeansvarlig og leder av kompetanseutvalget i Industri Energi, Barbro Auestad.

Industri Energi organiserer flere bedrifter i Salten som garanterer lærlingplasser til elever som studerer industriteknologi på videregående skole i Saltdal. Næringslivet i regionen har behov for kompetente folk, og gir derfor flere av disse elevene plass.

Nå blir antallet tilgjengelige elever halvert. Nordland Fylkeskommune har vedtatt at to TEK-klasser ved Saltdal VGS blir til en klasse. Derfor tvinges elevene ut av regionen for å studere, og bort fra nærmiljøet.

Næringslivet i regionen frykter at denne arbeidskraften ikke kommer tilbake.

Avisa Nordland har omtalt saken tidligere her.

En styrke med lokal rekruttering

Områdeansvarlig og leder av kompetanseutvalget i Industri Energi, Barbro Auestad sier at det er uklokt å bidra til å presse elever som ønsker læreplass i lokale bedrifter til å flytte bort eller velge alternativt. Foto: Jean Jahren

Områdeansvarlig og leder av kompetanseutvalget i Industri Energi, Barbro Auestad, har sendt et brev til Nordlands fylkeskommune og bedt dem revurdere avgjørelsen. Hun har kun fått et generisk svar i respons.

– Det er merkverdig hvor lite lydhør fylkeskommunen er for næringslivets behov i Fauske og Indre Salten. Det er strategisk viktig å opprettholde antall plasser for å sikre fagarbeidere som skal være med på å utvikle industrien i årene fremover, sier hun og fortsetter:

– Det vil være uklokt å bidra til å presse elever som ønsker læreplass i lokale bedrifter til å flytte bort eller velge alternativt. Spesielt når næringslivet i området har et udekt behov for lærlinger fra denne linja. Det er en styrke med en lokal rekrutering av lærlinger og dette er studenter og lærlinger fylket ikke har råd til å miste.

Mangel på fagarbeidere

School classroom with blackboard

Auestad nevner at alle prognoser viser at det vil bli et skrikende behov for fagarbeidere innenfor industrifag fremover.

– Hvis ikke takten på utdanningen innen yrkesfag øker, vil man mangle så mange som 100 000 fagarbeidere innen 2035.

– Opprettholdelse av to TEK klasser i Saltdal vil være et grep fra Nordland fylkeskommune for å forbedre gjeldende industri og distriktspolitikk i tråd med næringslivets behov. Å opprette en automasjonsklasse er ikke nok, avslutter Auestad.