Industri Energi og NR reagerer sterkt på skjerpede karanteneregler

Mange offshorearbeidere opplever en krevende tid med koronarestriksjoner. Arkivfoto
Mange offshorearbeidere opplever en krevende tid med koronarestriksjoner. Arkivfoto

onsdag 12. mai 2021

Industri Energi og Norges Rederiforbund (NR) reagerer sterkt på helgens skjerpede karantene-regelendringer – Det er et stort behov for umiddelbare tilpasninger for riggarbeidere, skriver forbundsleder Frode Alfheim og adm. direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund i et felles brev til helseminister Bent Høie.

Industri Energi og Norges Rederiforbund mottar svært sterke reaksjoner fra medlemmer rundt helgens regelendringer som pålegger riggarbeidere som har oppholdt seg utenfor EØS/Schengen å gjennomføre karantene på offentlig karantenehotell.

Regelendringen rammer særlig britiske offshorearbeidere som jobber på norsk sokkel. Mange av dem gjennomførte i løpet av fjoråret alene mer enn 100 dager i karantene.

-Dette rammer en gruppe arbeidstakere som allerede har vært omfattet av strenge karanteneregler over svært lang tid, og hvor den helsemessige slitasjen og sosiale belastningen allerede er svært stor, skriver Alfheim og Solberg i brevet.

De påpeker at alle riggarbeidere fyller strengt nødvendige funksjoner om bord på innretninger for å oppfylle strenge sikkerhetskrav og for å kunne gjennomføre arbeid som er viktig for samfunnet.

Uforutsigbare regelendringer

Blant våre medlemmer er det allerede svært stor frustrasjon over gjentatte uklare og uforutsigbare regelverksendringer.

-Våre medlemmer representerer arbeidstakere som reiser i fast rotasjon og i tråd med arbeidsgivers strenge smittevernprosedyrer. Men tilliten til smittevernregelverket svekkes når man opplever tiltak som uforutsigbare, uhensiktsmessige og uforholdsmessig inngripende, skriver Alfheim og Solberg.

De opplever det som fullstendig ulogisk at arbeidstakere som allerede er vaksinert eller har gjennomgått Covid-19 siste seks måneder plasseres på offentlige karantenehotell. – Det oppleves også uforholdsmessig at arbeidstakere ikke kan gjennomføre karantene i eget hjem, spesielt med dagens tilgjengelige testkapasitet som bør kunne redusere karantenetrykket.

Felles arbeidsmarked i Nordsjøen

Norge og Storbritannia grenser mot hverandre til havs, og er langt på vei gjensidig avhengig av hverandres kompetanse, ettersom Nordsjøbassenget utgjør et felles arbeidsmarked for sokkelbasert virksomhet.

Det vekker oppsikt i Industri Energi og NR at regjeringen har innført regler som ikke er i tråd med rådene i Helsedirektoratets og FHI som i sitt faglige råd til regjeringen uttrykker at de smittevernfaglig sett ikke ser noen grunn «til å ha andre innreiserestriksjoner for Storbritannia enn for land i EØS/Schengen».

-Våre medlemmer har over lang tid levert svært godt smittevernarbeid. Reiser, karantene, testing og arbeidsopphold skjer i samsvar med strenge prosedyrer. Vi ber derfor om at det gjøres følgende endring i den gjeldende forskriften i samsvar med FHI og Helsedirektoratets faglige grunnlag, skriver Alfheim og Solberg i brevet til helseminister Høie.