Industri Energi og FLT: – Sammen kan vi styrke det organiserte arbeidslivet

I går ble det avholdt et digitalt informasjonsmøte om sammenslåingsprosessen mellom FLT og Industri Energi, der muligheten for å skape et nytt forbund i LO ligger i potten. Om prosessen går videre vil avgjøres i neste uke på FLT sitt landsmøte. 

Forbundsleder Ulf Madsen startet nettmøtet med å forklare hvem FLT egentlig er, og hvem de organiserer. Han opplyser at FLT ble opprettet i 1951 og har eksistert i 71 år.

– FLT er et forbund i LO som har ca. 22500 medlemmer. Vi organiserer da hovedsakelig i privat sektor. Flertallet av medlemmene våre er i typisk industri, men vi har også andre grupper som er viktige for oss, sier han.

Han nevner vekst- og attføring, arbeid- og inkludering, hotell og restaurant, og medlemmer i staten, deriblant Statens vegvesen.

 – Vi er vel det eneste rene funksjonærforbundet i LO. I hvert fall i privat sektor. Og vi organiserer arbeidsledere og tekniske funksjonærer, sier han.

Ulf Madsen (i midten) opplyser hvem FLT er på nettmøtet. Her sammen med Frode Alfheim til høyre og senior kommunikasjonsrådgiver i FLT Frode Ersfjord (t.v), som også var programleder. Foto: Egil Brandsøy.

Uenighet i LO-systemet mellom FLT og Fellesforbundet

Madsen forteller at det er en uenighet i LO-systemet mellom FLT og Fellesforbundet – om hvem som skal rekruttere hvilke medlemmer – som har gjort at FLT får et begrenset og redusert rekrutteringsområde.

Han slår fast at en slik situasjon vil føre til konflikter og støy lokalt på grunn av krangling og slåssing over medlemmer, spesielt siden FLT er et mellomstort forbund i motsetning til Fellesforbundet med 160000 medlemmer.

Forbundsleder Ulf Madsen forteller at en konflikt med Fellesforbundet har ledet til sammenslåingsprosessen. Foto: Egil Brandsøy.

– Dette begrenser rekrutteringsgrunnlaget vårt. Og hvis du ikke får rekruttering i bunnen så vil et forbund forvitre over tid. Og det er det vi er redd for skal skje, sier Madsen og legger til:

– Vi er redde for at vi blir færre og færre medlemmer, og får mindre og mindre muligheter til å opprettholde tilbud og service ovenfor medlemmene våre, sier han.

Frode Alfheim sier at Industri Energi tok kontakt med FLT da konflikten med Fellesforbundet startet.

Frode Alfheim lytter til Ulf Madsen under nettmøtet. Foto: Egil Brandsøy.

– Fordi det var signaler om at det kunne skje ganske drastiske ting i forhold til FLT som forbund, og da ba jeg i hvert fall om at før dere gjorde ting som – for eksempel å beslutte å gå ut av LO-systemet – at dere burde i hvert fall ta en prat med oss fordi det er faktisk ganske mye vi kan gjøre i lag, både innenfor de områdene der vi er i lag i dag, men også i forhold til utviklingen i arbeidslivet, sier Alfheim.

– Alternativet til å forvitre er å vokse

Madsen erkjenner at å sitte stille i båten ikke har vært aktuelt. De har sett på mange muligheter, der den aller beste av disse er å skape et nytt og sterkere forbund sammen med Industri Energi.

– Alternativet til å forvitre er selvfølgelig å vokse. Klarer vi å bli enige om at vi har noe å gjøre felles så har jeg troen på at det er veien videre. At vi slår oss sammen og blir sterkere, og får mer tyngde og får mer kraft bak det som vi mener. Enten om det er i forhandlinger eller om det er i samfunnsdebatten. Det er viktig for oss å si, sier Ulf Madsen.

– Vi er et forbund som er industrirettet og eksportrettet. De tunge eksportnæringene i Norge er jo områder der vi organiserer. Aluminium, smelteverksindustrien, men vi har også mindre områder som vaskeri- og rens, glass og keramisk, og farmasi. Vi har kjemiske-tekniske bransjer som består av utrolig mange bedrifter i stort og smått. Vi har møbel og kan nevne Madshus nå som skisesongen nærmer seg. Så har vi en ganske stor bolk innenfor olje- og gass, sier Alfheim til seerne av nettmøtet. Foto: Egil Brandsøy.

Frode Alfheim mener at en nytt forbund vil få opp organisasjonsgraden i virksomhetene.

– For mange uorganiserte vil vi framstå som mer attraktive enn det vi er hver for oss i dag, sier han.

– Med at vi kommer med et komplett sett med avtaler, vil vi stå sterkere sammen og kanskje få opp organisasjonsgraden på virksomhetene i lag. Vi vil kunne gi et bedre medlemstilbud og vil sammen være sterkere i forhold til det som skjer i utviklingen i norsk arbeidsliv generelt, i industrien og ikke minst med tanke på det som kommer, sier han.

Alfheim legger også til at Industri Energi er et forbund som er kjent i LO familien for å satse på ungdoms- og studentarbeid for å rekruttere nye grupper til fagbevegelsen.

Frode Alfheim mener det er store og klare fordeler med å slå seg sammen. Foto: Egil Brandsøy.

Slagkraften med å være et større forbund

Forbundsleder Frode Alfheim dro paralleller med det som skjer nå, til da NOPEF og Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund slo seg sammen til Industri Energi i 2006.

– I 2006 passet det av flere grunner at Kjemisk og NOPEF slo seg i lag. Det var en veldig omdiskutert sammenslåing da. Det var ett offshore forbund og ett landsforbund. Det ene med hovedkontor i Oslo, og det andre med hovedkontor i Stavanger. Men vi greide å komme oss gjennom den diskusjonen, sier han.

Han forteller at de løste det som var av utfordringer, og bygget noe solid fra det beste av begge forbundene.

Sterkere sammen. Foto: Egil Brandsøy.

– Jeg tror ingen kan si at vi hadde større gjennomslagskraft med strukturen vi hadde i 2005, altså før vi slo oss sammen, sier han og legger til:

– Oljepakken som vi fikk i 2020 hadde vi ikke fått hadde vi vært 20000 medlemmer. At vi ble et betydelig større forbund gjorde at vi nådde igjennom politisk og sikret rammebetingelser for medlemmene våre. Jeg tror ikke det er veldig mange i dag som snur seg tilbake og sier at det var bedre før, sier Alfheim.

I neste uke avholder FLT sitt landsmøte (19. – 22. november). Da får vi vite om sammenslåingsprosessen vil fortsette.

Se hele nettmøtet der Frode Alfheim og Ulf Madsen tok i mot spørsmål fra medlemmer og tillitsvalgte her: