Industri Energi og FLT med turné om sammenslåing

Industri Energi og Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) innledet før helgen en serie informasjonsmøter om sammenslåingsprosessen mellom de to forbundene. Turnéen ble innledet på Stord, med tillitsvalgte fra Vestlandet.

Industri Energi og FLT har siden i vår ført samtaler om et fremtidig samarbeidskonsept forbundene imellom. Samtalene gikk i sommer over til å ha sammenslåing som målsetting.

Som et ledd i sammenslåingsprosessen inviterer de to forbundene tillitsvalgte til informasjonsmøter for å fortelle om prosjektet, svare på spørsmål og få tilbakemeldinger.

Skal ha en åpen og demokratisk prosess

Det første møtet ble arrangert på Stord og samlet tillitsvalgte fra Vestlandet.

– Vi ønsker en demokratisk prosess der medlemmer og tillitsvalgte får stille spørsmål og si sin mening, sa Ulf Madsen, forbundsleder i FLT, da han åpnet møtet.

Madsen dro deretter opp historiske linjer fra forbundets start og frem til i dag. FLT har etter en lengre prosess kommet til at de ønsker å undersøke hva som kan oppnås ved å bygge et nytt forbund sammen med Industri Energi.

– Formålet vårt er å ivareta våre medlemmers interesser og ruste organisasjonen for en ny tid, samtidig som vi bevarer identiteten vår, sa han.

FLT har i overkant av 22.000 medlemmer.

Vil bli større, sterkere og bedre

– Kombinerer vi våre medlemsmasser i et nytt forbund, blir vi 78.000 medlemmer. Det i seg selv er en betydelig kraft i samfunnet, men det gir oss også store muligheter for videre vekst, fulgte Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi, opp.

Forbundslederne Ulf Madsen t.v. og Frode Alfheim fortalte om sammenslåingsprosessen og fordelene som kan ligge i et nytt storforbund. Foto: Johnny Håvik

Alfheim viste til sammenslåingsprosessen i 2006, hvor Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund og Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund ble til Industri Energi:

– Da vi slo oss sammen hadde vi omtrent 45.000 medlemmer, nå har vi over 56.000. Gjennom å forene krefter, samtidig som vi klarte å ta vare på begge forbunds særegenheter, har vi utvilsomt blitt et enda bedre forbund for medlemmene våre, sa han.

Alfheim understreket at det er samme målsetting som gjelder nå:

– FLT og Industri Energi har veldig mye å by hverandre på. Jeg er ikke i tvil om at sammen blir vi sterkere, mer innflytelsesrike og bedre for våre medlemmer og tillitsvalgte. Vi er sterkere sammen, enn hver for oss, selv om vi begge er solide forbund per i dag, ivret han.

Etter at de to forbundslederne hadde holdt hver sin innledning om sammenslåingsprosessen, fulgte en god time med spørsmål og kommentarer fra de fremmøtte tillitsvalgte.

Temaer som næringspolitikk, ivaretakelse av tariffavtalene, medlemsfordeler og egen organisasjon preget møtet.

Veien videre

Den neste uken arrangeres det informasjonsmøter i Ålesund, Porsgrunn og Trondheim. Flere steder vil komme til.

Alfheim og Madsen fortalte på informasjonsmøtet at samtidig som de to forbundene reiser rundt og møter tillitsvalgte, fortsetter utredningsprosessen forbundene imellom.

Den første store milepælen i sammenslåingsprosessen kommer i november, når FLT samles til landsmøte i Oslo Kongressenter.