Hovedoppgjøret 2022: Industri Energi melder plassfratredelse for 124 medlemmer i oljeservice

Industri Energi varslet i dag Riksmekleren og Norsk olje og gass om det første streikeuttaket hvis mekling på oljeserviceavtalen ikke fører fram. Det betyr at 128 oljeserviceansatte kan bli tatt ut i streik i neste uke.

Forhandlingene mellom Industri Energi og Norsk olje og gass om oljeserviceavtalen (OSA) ble brutt 12. mai.

Partene er innkalt til mekling 21-22. juni. Meklingen vil bli ledet av mekler Anne Cathrine Frøstrup og vil foregå hos Riksmekleren i Oslo. Riksmekleren har nedlagt forbud mot arbeidsstans inntil meklingen er avsluttet.

–Vi forventer et godt og rettferdig oppgjør for våre medlemmer, sier forhandlingsleder Lill-Heidi Bakkerud.

Hun understreker at det i lang tid har vært enighet mellom partene om at det skal være harmonisering av lønns- og arbeidsvilkårene i olje- og gassbransjen.

-Vi har også en klar forventning om at denne bransjen skal ha trygge og forutsigbare arbeidsplasser i Norge, sier Bakkerud.

Hvis partene ikke kommer til enighet i mekling, blir det streik fra natt til 23. juni.

Industri Energi tar i første omgang ut et begrenset antall medlemmer i en eventuell streik, men kan raskt trappe opp. Streikeuttaket vil i utgangspunktet ikke ramme produksjonen på norsk sokkel.

Oljeserviceavtalen (OSA) omfatter cirka 5800 Industri Energi-medlemmer, inkludert de som jobber i tilslutningsbedrifter.

Industri Energi har varslet plassfratredelse for følgende selskaper:

Schlumberger 29

Halliburton 33

Oceaneering 9

Altus Intervention 12

Baker Hughes 30

Weatherford 11

Totalt: 128

Hvordan skal du forholde deg hvis det blir streik? Les vårt streikehefte her.

Hold deg oppdatert på forhandlingene på www.industrienergi.no og forbundets Facebook.