Hovedoppgjøret 2022: Industri Energi melder plassfratredelse for 1060 medlemmer på flyteriggavtalen

Industri Energi har varslet Riksmekleren og Norges Rederiforbund om det første streikeuttaket hvis mekling på flyteriggavtalen ikke fører fram. Det betyr at 1060 flyteriggansatte kan bli tatt ut i streik i neste uke.

Forhandlingene mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund ble brutt 19. mai.

Partene er innkalt til mekling 27-28. juni. Meklingen vil bli ledet av mekler Edvard Os og vil foregå hos Riksmekleren i Oslo. Riksmekleren har nedlagt forbud mot arbeidsstans inntil meklingen er avsluttet.

–Hovedkravet vårt er økt kjøpekraft. Samtidig skal vi ha et fundament som sikrer at denne bransjen er konkurransedyktig i kampen om arbeidskraften, sier forbundsleder Frode Alfheim som leder forhandlingene for Industri Energi.

Hvis partene ikke kommer til enighet i mekling, blir det streik fra natt til 29. juni. Streikeuttaket vil i utgangspunktet ikke ramme produksjonen på norsk sokkel.

Flyteriggavtalen omfatter forbundets medlemmer på flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel. Flyteriggavtalen omfatter cirka 4300 Industri Energi-medlemmer.

Industri Energi har varslet plassfratredelse for følgende selskaper og installasjon (oppdatert 23.juni):

Noble Drilling, Noble Lloyd Noble: 112

Archer, Gullfaks A: 47

Odfjell Drilling, Deepsea Yantai: 98

Saipem Drilling, Scarabeo 8: 167

Valaris (Rowan), Valaris Viking: 93

KCA Modu, Askeladden: 92

Transocean, Transocean Endurance: 72

Island Offshore, Island Constructor: 19

Floatel, Floatel Endurance: 10

Seadrill, West Elara: 71

Maersk, Maersk Inspirer: 90

COSL, COSL Promotor: 89

Uttaksliste forpleining:

4 Service: Deepsea Yantai, Scarabeo 8: 40

ESS: Askeladden COSL Promotor: 21

Sodexo: West Elara, Transocean Endurance, Valaris Viking, Noble Lloyd Noble: 39

Hvordan skal du forholde deg hvis det blir streik? Les vårt streikehefte her.

Hold deg oppdatert på forhandlingene på www.industrienergi.no og forbundets Facebook.