Industri Energi kartlegger medlemmenes behov for utdanningstilbud og stipendordninger

Dette er tilbud vi har for medlemmene våre, derfor er det viktig å samtidig spørre de hva de vil ha, sier Barbro Auestad.
Dette er tilbud vi har for medlemmene våre, derfor er det viktig å samtidig spørre de hva de vil ha, sier Barbro Auestad.

mandag 28. september 2020

-Industri Energi sender i disse dager ut en spørreundersøkelse til et utvalg av våre medlemmer. -Dette gjør vi for å kartlegge hvilke behov for stipendordninger og utdanningstilbud våre medlemmer har i forbindelse med etter- og videreutdanning, sier Barbro Auestad som leder stipendutvalget i forbundet.

-Målet med undersøkelsen er å evaluere våre ordninger. Vi ønsker å se hva som virker og hva som ikke virker. Er det noe medlemmene føler de mangler? Dette er tilbud vi har for medlemmene våre, derfor er det viktig å samtidig spørre de hva de vil ha.

Industri Energi vil ha stipendordninger som møter det behovet medlemmene våre har, sier Barbro Auestad.

Landsmøtet vedtok i 2016 å sette ned et stipendutvalg. Formålet er å vurdere stipendordningene og se på hvilket potensial som finnes for kompetanseheving, og samtidig utvikle denne medlemsfordelen. Dette er særlig aktuelt i forbindelse med bransjeprogrammene som fortsatt er under utvikling.

Deltar i to bransjeprogrammer

Industri Energi er med i to bransjeprogrammer; Bransjeprogrammet for Industri og Byggenæringen og Olje, Gass og Leverandørindustrien. Formålet er å utvikle og opprette etter- og videreutdanningstilbud som er etterspurt av medlemmene våre og av bransjen.

I begge bransjeprogrammene deltar Kompetanse Norge fra myndighetene, Industri Energi med flere forbund representerer fagbevegelsen. Mens Norsk Industri og Norsk olje og gass deltar fra arbeidsgiversiden.

Måten bransjeprogrammene arbeider på er at utdanningsinstitusjonene i samarbeid med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene oppretter utdanningstilbud som svarer på behovet i arbeidslivet. Det er mange eksempler på nye fagskoletilbud som er opprettet som våre medlemmer kan ta samtidig som de er i fullt arbeid.

Bransjeprogrammet for Industri og Byggenæringen.

Bransjeprogrammet for Olje, Gass og Leverandørindustrien

-Vi ønsker gjerne innspill på hvilke tilbud for kompetanseheving som trengs på din arbeidsplass, sier Auestad.

Medlemmene skal ha mulighet til å utvikle seg

Arbeidslivet er i stadig forandring, derfor må medlemmene våre også ha mulighet til å utvikle og oppdatere seg.

To viktige utviklingstrekk nå er digitalisering og grønn omstilling. Da er viktig for Industri Energi at våre medlemmer og yrkesgrupper er med på utviklingen.

-Når nye arbeidsmåter eller teknologier tas i bruk så er det våre medlemmer, våre fagarbeidere og ansatte med høyere utdanning som skal stå klar på arbeidsplassene, sier Auestad.

De som blir med på undersøkelsen får en invitasjon via e-post. De som svarer kan delta i trekning av en gavekort på 4000 kroner.