Industri Energi holdes fortløpende orientert om sikkerhetssituasjonen offshore

Etter flere uidentifiserte dronehendelser på sokkelen og antatt sabotasje mot gassrørledninger i Østersjøen er mange offshorearbeidere urolige. Industri Energi har derfor tatt initiativ for å sikre at forbundet holdes orientert om sikkerhets- og beredskapssituasjonen offshore.

Forbundssekretær Henrik Fjeldsbø gikk onsdag ut i NRK og ba om mer synlig tilstedeværelse av Forsvaret på sokkelen, for å avskrekke og berolige. Allerede samme kveld kunne statsminister Jonas Gahr Støre bekrefte at både Luftforsvaret, Kystvakt og Marine vil være mer til stede på sokkelen framover.

Industri Energi har denne uka etablert en gruppe med tillitsvalgte og verneombud i offshorenæringen som følger situasjonen fortløpende og deler informasjon seg imellom.

Torsdag innkalte Petroleumstilsynet til et møte i Sikkerhetsforum, der dronehendelsene og gasslekkasjen i Østersjøen ble diskutert.

-Tilbakemeldingene og den informasjonen vi får vitner om at myndighetene og operatørselskapene tar sikkerhets- og beredskapssituasjonen på høyeste alvor, sier Fjeldsbø som er fast representant i Sikkerhetsforum.

Henrik Solvorn Fjeldsbø. Foto: Atle Espen Helgesen

Han understreker at det er myndighetene ved Politiet og Forsvaret som skal håndtere slike situasjoner, og at Industri Energi har forståelse for at det ikke er all informasjon de kan dele.

-Regjeringen har besluttet å iverksette tiltak for å skjerpe beredskapen knyttet til infrastruktur, landanlegg og installasjoner på norsk sokkel. Og den informasjonen vi får tilsier at situasjonen blir håndtert på en god måte av myndighetene, sier han.

Industri Energi har også bedt om et eget møte med Petroleumstilsynet.