Industri Energi er rigget for mulig streik

Forbundsleder Frode Alfheim. Foto: Atle Espen Helgesen
Forbundsleder Frode Alfheim. Foto: Atle Espen Helgesen

tirsdag 15. juni 2021

Industri Energi er forberedt på at det kan bli streik på flyteriggområdet fra natt til torsdag. -Vi har rigget oss godt og etablert streikeberedskap i organisasjonen, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Industri Energibrøt 20. mai forhandlingenemed Norges Rederiforbund (NR) påflyteriggavtalen, som omfatter forbundets medlemmer på flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel.

Onsdag møter forbundet NR til tvunget mekling i Stavanger. Fristen er satt til midnatt. Hvis ikke partene kommer til enighet blir det streik.

– Vi har som mål å bli enige, men er forberedt på streik, om det blir nødvendig, sier Industri Energi-leder Frode Alfheim.

En streik vil svi for selskapene

Boreoperasjoner på sokkelen kan bli stanset, hvis det blir streik. Arkivfoto
Boreoperasjoner på sokkelen kan bli stanset, hvis det blir streik. Arkivfoto

I første omgang vil Industri Energi ta ut 605 medlemmer, fordelt på åtte innretninger og 11 bedrifter på norsk sokkel.

-En streik vil ramme boreoperasjoner og forpleining på flere faste og flyttbare innretninger på sokkelen. Streikeuttak vil gi betydelige forsinkelser for ulike prosjekter og operasjoner, sier Alfheim.

Han understreker at forbundet bevisst har unngått å ramme produksjonen i streikeuttaket. – Hvis det blir streik så vil det svi økonomisk for selskapene som er omfattet av overenskomsten, men den vil ikke ha betydning for statens inntekter, sier forbundslederen.

Han påpeker at forbundet i første omgang tar ut et begrenset antall medlemmer, men kan trappe opp en eventuell streik hvis det blir nødvendig. Da vil det bli gitt varsel minst fire dager før.

Etablert streikeorganisasjon

Forbundet har etablert streikeberedskap i organisasjonen. Streikevester er sendt ut til klubbene. Streiketelefon og vaktlister er etablert.Streikeheftet kan leses her eller lastes ned som pdf i bunn av artikkelen.

Industri Energi sitt krav er et oppgjør på linje med våre andre overenskomster innenfor olje- og gassbransjen.

– Riggbransjen går godt og vi forventer at våre medlemmer får sin del av verdiskapingen, på linje med våre øvrige medlemmer i olje- og gassbransjen, sier forbundsleder Frode Alfheim som leder forhandlingene for Industri Energi.

Flyteriggavtalen omfatter over 4500 Industri Energi-medlemmer.

Streikeheftet 2021- avdelingens og klubbens oppgaver ved streik