Industri Energi avlyser alle arrangementer, kurs og konferanser fram til 15. juni

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.
Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.

onsdag 11. mars 2020

Industri Energi har bestemt å utsette eller avlyse alle egne kurs, konferanser og andre arrangementer hvor det er planlagt at mange folk samles, fram til 15. juni 2020.

Industri Energi har som følge av coronavirus-situasjonen bestemt å avlyse alle arrangementer i regi av forbundet der mye folk er samlet og som ikke kan avholdes digitalt, fram til 15. juni.

Kommende møter i vedtaksføre organer, som arbeidsutvalget, forbundsstyret og landsstyret vil bli vurdert nærmere av hensyn til daglig drift. Landsmøtet i oktober må også vurderes fortløpende.

-Vi vil være føre var. Og i dagens situasjon der antall coronavirus-smittede eskalerer velger vi å ta ansvar og stanser de aller fleste arrangementer i regi av forbundet, sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.

Samtidig vil Industri Energi prioritere å gjennomføre tarifforhandlingene. -Det er vår kjernevirksomhet og vi vil strekke oss langt i å sørge for at disse blir gjennomført på en ordentlig måte, sier han.

Forbundet avlyser alle tariffkonferanser, men jobber med å finne alternative måter for å få inn, prioritere og sammenstille kravene til forhandlingene.

Han oppfordrer folk å følge med på forbundets nettside for oppdatert informasjon.

Industri Energi har nedsatt beredskapsstab som avholder daglige møter for fortløpende vurdering av situasjonen, så lenge situasjonen krever det.

Beredskapsstaben består av følgende personer:

Frode Alfheim (leder), Espen Løken, Gro Losvik, Cathrine Imsland, Hilde-Gunn Thorsen og Kine Smith Larsen. I denne situasjonen har forbundet valgt å tilføre staben følgende tilleggsressurser: Vernetjenesten v/ HVO Kjell Bjarne Eide og vara-HVO Hilde Hermansen Kommunikasjonsavdelingen v/ Atle Espen Helgesen Økonomiavdelingen v/ Gabriel Birkeland