ILO markerer dagen for sikkerhet og helse – har vært historisk viktig for fagbevegelsen i Norge

Verdensdagen for sikkerhet og helse – også kalt ILO-dagen, markeres hvert år den 28. april. ILO er kjent som FNs vaktbikkje i arbeidslivet, og er en sentral stemme både for norsk arbeidsliv og globale arbeidstakerrettigheter.

ILO er stiftet for å bedre levevilkårene, arbeidsforhold og muligheter for arbeidstakere i hele verden.

Som FNs internasjonale arbeidsorganisasjon behandler de klagesaker fra arbeidslivet i ulike land. Industri Energi hatt to klagesaker for ILO, og fikk medhold i begge.

Ga sin fulle støtte til fagbevegelsen

Først i 2013 da Industri Energi og Safe, i samarbeid med LO og YS, klagde den norske stat ved regjeringen inn for ILO etter at det ble streik, lockout og tvungen lønnsnemd i sokkeloppgjøret i 2012.

Den andre gangen forekom i 2014 da ILO, etter klage fra Industri Energi, kritiserte den norske regjeringen for å ha stoppet vaskeristreiken med tvungen lønnsnemd. Industri Energi sa på den tiden at dette var en knusende seier da ILO ga sin fulle støtte til fagbevegelsen.

Konfliktene i 2012 og 2014 viser at ILO har en viktig aktualitet i Norge.

Markering for sikkerhet og helse

I dag markerer ILO dagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Noe de har gjort siden 2003.

Her kan du se en video av LO-leder Peggy Hessen Følsvik, der hun understreker hvor viktig det er med sikkerhet i arbeidslivet.

LO arrangerer også ILO-konferanse i dag, der det er mulig å delta digitalt. Her kan du melde deg på.