Hydro-topp til tillitsvalgte i Industri Energi: – Politikk kunne stengt verket vårt på Husnes

Et femtitalls Industri Energi-tillitsvalgte fra Hydro Karmøy, Speira og Bilfinger var denne uken samlet i Rosendal for å diskutere fagforeningsarbeid og industripolitikk. Det er første gang den store fagforeningen, Alnor Kjemiske Fagforening (AKF), har kunnet samle alle sine tillitsvalgte fysisk siden koronapandemien brøt ut.

Aluminiumsproduksjon er svært energiintensivt og står for en betydelig andel av det totale energiforbruket i Norge.

Energi var det også i massevis på Rosendal Fjordhotell, der AKF hadde sin tradisjonsrike tillitsvalgtkonferanse.

En sårt etterlengtet anledning til å møtes fysisk.

Kraftige vindkast pisket regnet oppetter fjellsidene i det ene øyeblikket, før solen skinte i det neste. Inne i konferansesalen fortalte FK Haugesund-trener Jostein Grindhaug også om pisking. Nærmere bestemt om hvordan han først hadde ledet gjennom å piske spillergruppen sin til å prestere, for siden å ha lært at man kommer lenger med samarbeid og kos enn pisk.

En politikk for industriutvikling

Samarbeid stod også i sentrum da områdeleder Asle Reime i Industri Energi holdt foredrag om Industri Energis næringspolitiske arbeid.

– Samarbeidet mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne i Norge er helt unikt i verdenssammenheng, sa han og viste til den energi- og industripolitiske plattformen forbundet har utarbeidet sammen med blant annet LO og NHO.

Områdeler Asle Reime mener kompetanseutvikling er helt avgjørende for industrien. Foto: Johnny Håvik.

Reime forklarte at plattformen handler om hvordan vi kan utvikle oss innen energi og industri, med utgangspunkt i myndighetenes vedtatte klimamål.

Reime, som selv har jobbet ved det som i dag er Hydro Husnes, var klar på at det å lykkes med det grønne skiftet og industribygging også handler om mer enn bare rammevilkår.

– Kompetanseutvikling er helt avgjørende. Vi trenger dere og vi kommer til å trenge fagarbeidere i bøtter og spann, sa han.

Han var likevel snar med å legge til at det også innebærer å ta vare på de som faller utenfor.

– Da jeg jobbet på Husnes hadde fabrikken de mest kompetente arbeidsfolkene i kommunen, men de hadde også plass til de som manglet kompetanse, mimret Reime med henvisning til at det blir stadig vanskeligere å komme inn i arbeidslivet uten formell kompetanse i bunn.

Politikk som virker på både godt og vondt

Tidligere i år solgte Hydro ut valseverkene sine til det amerikanske investeringsfondet KPS Capital, noe som medfører at de ansatte på valseverket på Karmøy nå er overført til det nyopprettede selskapet Speira.

Begge selskapene deltok på ledelsesnivå i Rosendal, ved administrerende direktør i Speira, Einar Glomnes og konserndirektør for Hydro Aluminium Metall, Eivind Kallevik.

Glomnes og Kallevik var opptatt av å få frem hvordan selskapene jobber for å bli grønnere og mer konkurransedyktige.

Aller tydeligst var Kallevik, som understreket at EUs klimasatsing åpner store industrielle muligheter for Norge. Metall-sjefen la likevel ikke skjul på at forutsetningen er å lykkes med industri- og energipolitikken her hjemme i Norge, slik Reime var inne på i sitt innlegg.

– Kraft og kompetanse gir oss verdens beste utgangspunkt innen lavkarbonaluminium, sa han og viste til at norsk aluminium har et mye lavere klimaavtrykk enn det globale gjennomsnittet.

Kallevik rettet likevel en advarende pekefinger og forklarte at politikk kan virke på både godt og vondt.

Det som er tydelig i vår tid er at politikk virker, det har jo vi erfart. Dersom CO2-kompensasjonen hadde blitt kuttet i 2013, hadde også politikk virket, da ville det ikke vært noe Hydro Husnes i dag, sa han.

CO2-kompensasjonsordningen er et viktig grep for å skjerme konkurranseutsatt europeisk kraftforedlende industri mot høyere strømpriser, som følge av utslippskostnader for fossil energiproduksjon i EU. Solberg-regjeringen foreslo dramatiske kutt i ordningen høsten 2013, men gikk til slutt tilbake på forslaget etter å ha møtt stor motstand, blant annet fra Hydro som også advarte mot at forslaget ville true Karmøy-piloten, som i dag er i full drift, tillegg til verket på Husnes.

Godt å endelig kunne treffes fysisk igjen

Aluminiumsverkene er avhengig av å holde produksjonen i gang til enhver tid. Koronatiltakene på fabrikkområdene har derfor vært omfattende, kan tillitsvalgt og konferansedeltaker Sandra Haave Aanesen fortelle.

– Det sosiale vi oppnår med denne samlingen har vært veldig savnet, vi har for eksempel ikke kunnet besøke andre avdelinger gjennom pandemien, sier hun.

Sandra Haave Aanes og de ansatte på Hydro Karmøy har hatt strenge koronaregler for å hindre smitte. Da var det godt å kunne treffes fysisk igjen. Foto: Johnny Håvik.

Aanesen, som er tillitsvalgt i den nye anodemontasjen på Karmøy-piloten og ungdomstillitsvalgt på hele verket, mener tillitsvalgtsamlingen har vært nyttig for fagforeningen.

– Også var det bra å få en gjennomgang fra ledelsen på hvordan det går i Hydro og Speira, for jeg synes kanskje det har blitt litt lite informasjon den siste tiden, som jo har vært travel for oss, legger hun til.

Tradisjonsrik konferanse

Alnor Kjemiske Fagforening har gjort det til tradisjon å samle alle tillitsvalgte på fabrikken annethvert år. Den store fagforeningen tiltrekker seg toppinnledere, blant annet en rekke LO-ledere. Det er derfor en stolt Sten Roar Martinsen som konstaterer at årets samling har vært en suksess.

Sten Roar Martinsen har stått i spissen for mange minnerike tillitsvalgtsamlinger gjennom sine 17 år som hovedtillitsvalgt. Foto: Johnny Håvik.

– De tillitsvalgte på Karmøy er en engasjert og veldig fin gjeng. Gjennom disse dagene i Rosendal har vi hatt gode diskusjoner om fagforeningsarbeid, industripolitikk og landsmøtet. Det har vært topp stemning hele veien, sier han.

Selv har Martinsen nylig takket av som hovedtillitsvalgt, etter 17 år i vervet og hele 25 år i AKF-styret. Nå venter nye utfordringer som rådgiver i Hydros myndighetskontaktavdeling.