Hydro investerer 3,9 milliarder på Karmøy

Konserntillitsvalgt Sten Roar Martinsen i Hydro er svært tilfreds med at det skal investeres 3,9 milliarder kroner på Karmøy.
Konserntillitsvalgt Sten Roar Martinsen i Hydro er svært tilfreds med at det skal investeres 3,9 milliarder kroner på Karmøy.

onsdag 11. februar 2015

-Vi er særdeles godt fornøyd med at det nå blir investert 3,9 milliarder i teknologipiloten på Karmøy. I første omgang dreier det seg om 60 nye arbeidsplasser, sier konserntillitsvalgt i Hydro, Sten Roar Martinsen.

Han nøler ikke med å si at dette er et scoop for aluminiumsindustrien og verkene til Hydro i Norge. Et fullskala pilotanlegg på Karmøy vil innebære verdens mest energi-og klimaeffektive aluminiumsproduksjon.

-Det er en stor optimisme og glede på Karmøy i dag, sier Martinsen

Suksessfaktorer

Nestleder Frode Alfheim i Industri Energi

Hydros beslutning kan være starten på et stort industrieventyr i Norge.

Nestleder Frode Alfheim i Industri Energi.
Nestleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Martinsen peker på en rekke suksessfaktorer som har gjort denne investeringen mulig.

-Investeringsbeslutningen viser Hydros evne og vilje til å satse i Norge. Etter mange år i nedoverbakke, peker de fleste piler nå oppover. Vi har lykkes med å redusere kostnadene pr. produsert tonn aluminium med 300 dollar, og den siste produksjonslinja på Sunndal som var midlertid nedstengt, er snart oppe og går igjen. Dessuten viser Hydros overtagelse av Husnes til 100 prosent eierskap at man ser for seg en lys fremtid i Norge, sier han.

Nestleder Frode Alfheim i Industri Energi sier at beslutningen på Karmøy er en forløsning man har ventet på lenge.

-Det er veldig gledelig, og en stor dag for norsk industri. Jeg merker meg at konsernsjef Svein Richard Brandtzæg har sagt at Hydro ser for seg en stor fremtid i Norge de neste 100 år. Vi håper dette er starten på noe stort, sier Alfheim.

Industri Energi har arbeidet knallhardt mot myndighetene for å få på plass alle byggesteinene i det nye industrikraftregimet.

-Rammevilkårene har satt seg. Det er gledelig at også utenlandske selskaper investerer i fastlandsindustrien, som for eksempel Eramet i Tyssedal. Vannkraft og særdeles kvalifiserte arbeidstakere, gjør at norsk industri er godt posisjonert for fremtiden, sier han.

Kraftkontrakt

En forutsetning for investeringene er å få på plass en robust kraftløsning.

-Jeg er ikke i tvil om at vi også vil lykkes også med å sikre en langsiktige og god kraftavtaler, sier han.

Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Hydro sier i en pressemelding at Karmøypiloten vil bli den største investeringen i fastlandsindustrien utenom olje og gass på et tiår.

-Beslutningen viser dermed vår tiltro til den norske teknologiklyngen, og Norges fremtidige posisjon for bærekraftig produksjon av aluminium i et globalt klimaperspektiv, sier han.

Pilotanlegget er planlagt med en årlig produksjonskapasitet på 75.000 tonn, med mulig oppstart tidligst i andre halvår 2017.

De gode nyhetene har stått i kø for Hydro den siste tiden. I forrige uke ble støtten fra Enova på 1,5 milliarder godkjent av ESA. Og i dag la også Hydro frem det beste økonomiske resultatet for fjerde kvartal siden 2007 på 2,886 milliarder kroner.

Hydro får også drahjelp av svak krone og høy dollarpris. I og med at en stor del av utgiftene er i norske kroner, og inntektene er i dollar, slår dette meget positivt ut for Hydro.