– Hver eneste dag på jobben er kjempespennende

Mestringsfølelsen og samspillet med andre er en drivkraft for stadig å arbeide smartere, sier operatør Elisandra Martinez. Foto: Trond Elstad
Mestringsfølelsen og samspillet med andre er en drivkraft for stadig å arbeide smartere, sier operatør Elisandra Martinez. Foto: Trond Elstad

onsdag 17. juli 2019

– Vi lærer noe nytt hver dag. Jeg har en kjempespennende jobb og er utrolig glad for å være med i forprosjektet medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). Ledelsen gir oss et stort ansvar og får oss til å tenke kontinuerlige forbedringer i prosessen, sier operatør Elisandra Martinez (21) i GE Healtcare.

Jenta fra Mandal studerte kjemi- og prosessfag i Kristiansand, og var lærling i to år før hun tok fagbrevet i 2017.

– Jenter i industrien blir heldigvis mer og mer vanlig. Jeg har tre venninner som nå arbeider i prosessindustrien i Agder-fylket. På vår arbeidsplass føler vi oss verdsatt, og mestringsfølelsen og samspillet med andre er en drivkraft for stadig å arbeide smartere, sier hun.

Fotball

Hva har medarbeiderdrevet innovasjon med fotball å gjøre? Mye, skal det vise seg. Det snakkes om flytsonen, glød, gjøre hverandre gode, galskap og rock’n’ roll.

– Dette minner om Nils Arne Eggens vinnerfilosofi da han trente Rosenborg.

Avdelingsleder Erik Johansen smiler godt over sammenligningen.

– Ja, det er mye gofot i vårt prosjekt. Ledelsens viktigste oppgave er å trene, eller «Coache laget». Det vil si operatørene som skal gå ut på banen for å vinne hver dag. For å bli god, må du trene. Det gjelder i industrien, og det gjelder i fotball. I dette prosjektet får 12 operatører og staben mulighet til å spille hverandre gode. Vi håper resultatet skal bli så godt at hele fabrikken kan implementere systemet i den faglige drift. Det er faktisk også et mål at det skal være gøy å gå på jobb, at ledelsen ser og oppmuntrer arbeidstakerne, og at de ideene de har blir seriøst vurdert.

– Å vinne, betyr vel også å skape mest mulig fortjeneste?

– Ja, det er klart. Å drive prosessindustri i havgapet på Lindesnes er vel ikke det de fleste ville ha sett for seg. Med norske lønninger sier det seg selv at en må være verdens beste i sin idrett hver dag, sier han.

«Gamification»

Entusiastiske ansatte i GE Healthcare. Fra venstre: Operatør Søren Myhre Tangen, digital sjef Jens Kjos-Hanssen, avdelingsleder Erik Johansen, applikasjonsingeniør Jan Tore Høyland, operatør Rune Næss, hovedtillitsvalgt Jan Øyvind Åvik, og operatør Elisandra Martinez. Foto: Trond Elstad
Entusiastiske ansatte i GE Healthcare. Fra venstre: Operatør Søren Myhre Tangen, digital sjef Jens Kjos-Hanssen, avdelingsleder Erik Johansen, applikasjonsingeniør Jan Tore Høyland, operatør Rune Næss, hovedtillitsvalgt Jan Øyvind Åvik, og operatør Elisandra Martinez. Foto: Trond Elstad

Flere og flere bedrifter er i ferd med å ta spillteori («gaming») og digitalisering på alvor. Konkret kan man si at man har laget et rammeverk for spillet «Den lille farmasøytiske fabrikken»

– Det handler om å gjennomføre en dagsproduksjon på en mest optimal måte. Det vil skape en større forståelse for de rollene operatørene har. De vil bedre se sammen hengen mellom de forskjellige prosessene og de daglige gjøremål, og ringvirkningene det har på vår daglige fortjeneste, sier digitalsjef Jens J. Kjos-Hanssen.

– Da har vi vår eminente applikasjonsingeniør Jan Tore Høyland, som også er en ivrig «gamer» på fritiden. Spillet vil bidra til å etablere en felles måte å beskrive hva et godt skift og en god dag er. I den farmasøytiske fabrikken er rammer og regler til reelle prosessforbedringer fra gjennomføring av spillet. Alle involverte skal vite hvilke elementer som er viktige for at folk skal havne i flytsonen, sier han.

Høyland er meget entusiastisk til prosjektet så langt.

– Det er en drøm for meg å kunne overføre kunnskap fra en lidenskap som spill («gaming») til arbeidsplassen. Jeg begynte i min tid som fagoperatør, noe som har vært gull verdt for meg i forbindelse med dette prosjektet. Jeg forstår hvordan en operatør tenker, og mange har masse ideer til forbedringer i produksjonsprosessen. Jeg har også lyst til å skryte av min arbeidsgiver, som ga meg sjansen til å utdanne meg til applikasjonsingeniør på NTNU. GE Healthcare har alltid tatt vare på ansatte som viser entusiasme for arbeidet sitt, sier han.

Forståelse

Hovedtillitsvalgt i Industri Energi, Jan Øyvind Åvik, sier at en operatør er langt mer enn en operatør.

– En operatør som behersker arbeidet og ser forbedringer er gull verdt for bedriften. Dette er ledelsen fullt ut klar over, og derfor støtter de og oppmuntrer til aktivitet som i dette tilfellet er medarbeiderdrevet innovasjon.

– Den norske modellen er et godt grunnlag for hvordan samspillet mellom medarbeidere, fagforeninger og ledelse kan fungere optimalt til bedriftens, de ansatte og samfunnets beste. Det handler om toveis respekt. I bunn og grunn har vi det samme målet. Bedre konkurranseevnen og beholde industriarbeidsplasser i Norge, sier Jan Øyvind Åvik.

Stor interesse

Prosjektet er støttet av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) LO-NHO med 530.000 kroner. Anja Kildal Gabrielsen representerer LO i HF.

-Vi er utrolig positive til prosjektet i GE Healthcare. Det er kult å utvikle spillteori for å løfte forbedringer i industrien. I dette prosjektet er bruk av spillteori og utnyttelse av digitaliseringsmulighetene brukt på en måte som bidrar til individuell rolleforståelse i kollektivet. Målet er videre forbedret intern kommunikasjon, økt trivsel og konkrete bidrag til prosessforbedringer.

GE Healthcare er i dag også med i prosjektet «Delingsinnovasjon» sammen med andre bedrifter i regionen.

-Vi er kjent med at dette prosjektet involverer blant annet Nøsted Kjetting AS og Henning Olsen IS AS som ønsker å delta videre i hovedprosjektet. Prosjektet er nyskapende med hensyn til partssamarbeid og innovasjon. Det vil kunne gi ny kunnskap til andre produksjonsbedrifter. Sekretariatet er positive til søknaden, sier hun.

-Det er ikke bedriften som innoverer, det er menneskene i den, sier Aina Kildal Gabrielsen.