Hurdalsplattformen: – Godt fornøyd med stort gjennomslag

Forbundsleder Frode Alfheim fulgte i ettermiddag presentasjonen av Arbeiderpartiet og Senterpartiets nye regjeringsplattform. Han er glad for at plattformen gir stort gjennomslag for Industri Energis politikk.

Onsdag ettermiddag presenterte Arbeiderpartiet og Senterpartiet plattformen de vil styre landet på de neste fire årene. Det gjorde de fra en utendørs pressekonferanse ved Hurdalssjøen, der forhandlingene om innholdet har foregått de siste ukene.

Forbundsleder Frode Alfheims første reaksjoner etter å ha sett gjennom plattformen er preget av optimisme.

– Vi bidrar alltid med innspill når det forhandles om regjeringsplattform, uansett hvilke parti som skal danne regjering. Den plattformen som i dag ble presentert må jeg si vi er godt fornøyde med, den gir Industri Energi stort gjennomslag for de innspillene vi har bidratt med overfor de to partiene underveis, sier han.

– Det vi har bedt om er en mer aktiv, offensiv og ambisiøs industripolitikk, og en arbeidslivspolitikk som styrker arbeidstakere og det organiserte arbeidslivet, det ser jeg tydelige avtrykk av her, utdyper han.

Hovedpunkter for Industri Energi i plattformen

Alfheim trekker frem følgende punkter fra plattformen han mener er spesielt viktige for Industri Energi:

  • Olje- og gassnæringen skal utvikles, ikke avvikles.
  • Det skal fastsettes et mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med minst 50 prosent innen 2030. Et partssammensatt utvalg skal konkretisere tiltak og virkemidler for å nå dette målet.
  • Gjennomføre det plattformen omtaler som et krafttak for industrien gjennom en rekke tiltak, herunder å sikre at rimelig fornybar kraft skal forbli et konkurransefortrinn for norsk industri.
  • CO2-kompensasjonsordningen, eller tilsvarende ordninger, skal videreføres og styrkes så lenge det er behov, for å sikre konkurranseevne og hindre karbonlekkasje.
  • Tilrettelegge for produksjon av kritisk viktige legemidler i Norge, som vaksiner, antibiotika og råstoff til legemidler. Etablere et nasjonalt senter for utvikling og produksjon av vaksiner og biologiske legemidler.
  • Styrke ordninger som legger til rette for økt eksport av tilvirkede varer og tjenester. Et punkt vi mener åpner for å realisere et eksportkontor for design- og ferdigvareindustrien, slik vi sammen med Norsk Industri har jobbet for.
  • Sikre arbeid til alle i et tryggere arbeidsliv, med mål om full sysselsetting. Fagforeningsfradraget skal dobles, etter å ha stått stille i åtte år.
  • Står støtt på EØS-avtalen, men skal bli bedre på å bruke handlingsrommet den gir.
  • Nordområdene skal gis en ny giv, med satsing på områder som utdanning, forskning, ressursforvaltning, næring og samferdsel.

Det er nå jobben starter

– Den påtroppende regjeringen har i dag presentert en politikk som jeg mener er både spennende og god for våre områder, det gir gjennomslag for de innspillene vi har bidratt med, men vi må være klar over at det er nå den egentlige jobben begynner, sier Alfheim

– Vår rolle blir å bidra med kunnskapen våre medlemmer og tillitsvalgte har om norsk arbeidsliv og industri, den skal vi jobbe steinhardt for at blir omsatt i ekte tiltak, avslutter han offensivt.

Regjeringsplattformen kan leses i sin helhet her: