Hovedoppgjøret 2024: Forhandlingene for fiskemel- og fiskefôr er i gang

Tirsdag den 28. mai kl. 10.00 startet forhandlingene mellom IE&FLT og Sjømat Norge på overenskomsten for fiskemel- og fiskefôr. Det er satt av to dager til forhandlingene.

– For oss er det essensielt å styrke kjøpekraften og sikre at arbeiderne i denne industrien får sin rettmessige del av verdiskapingen, sier forhandlingsleder Ommund Stokka.

Stokka forklarer at dette er en minstelønnsavtale, så etter de sentrale forhandlingene vil det utføres forhandlinger i de enkelte bedriftene.

En rekke viktige krav

Forhandlingslederen understreker hvor avgjørende havbruk- og fiskerisektoren er for Norges eksportinntekter.

– De ansatte under denne avtalen spiller en viktig rolle for næringens suksess, slår han fast.

Forhandlingsleder Ommund Stokka. Foto: Egil Brandsøy.

Hvis de ikke gjør jobben sin vil det påvirke alle verdikjedene til næringen. Vi har flere viktige krav som vi vil fremme for Sjømat Norge når forhandlingene starter, legger han til.

Hovedoppgjør med streikerett

I år er det et hovedoppgjør, som betyr at det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalen. Det er også streikerett.

Kravene overleveres mellom Ommund Stokka i IE&FLT og Rune Dyrvik i Sjømat Norge. Foto: Egil Brandsøy.

Forhandlingene på fiskemel- og fiskefôravtalen gjelder for bedrifter i produksjon av fiskemel og fiskefôr, og omfatter rundt 700 IE&FLT-medlemmer i bedrifter som BioMar, Pelagia, Skretting og Ewos.

Forhandlingsutvalget

Ommund Stokka, forhandlingsleder, IE&FLT
Ronny Kristoffersen, IE&FLT
Petter Leknes, BioMar
Rolf Magne Kristiansen, Pelagia
Kent Fuglestrand, EWOS
Preben Rønning, Skretting
Arne Myklebust, Pelagia
Anders Vik, MOWI Feed

Observatører:

Steffen Nilsen, IE&FLT
Egil Brandsøy (kommunikasjon), IE&FLT