Hovedoppgjøret 2024: Enighet i lønnsforhandlingene for fiskemel og fiskefôr

IE&FLT og Sjømat Norge er enige i de sentrale lønnsforhandlingene om et generelt tillegg på 7 kroner i timen til alle, og en heving av minstelønnssatsene med 13,64 kroner i timen.

Onsdag ettermiddag kom partene til enighet etter to dager med forhandlinger.

– Dette har vært konstruktive forhandlinger. Vi møtte motparten med en rekke problemstillinger som tariffkonferansen ba oss om å løse. Vi har kommet i mål med de viktigste. Overenskomstens satser er regulert med 6,5 og 6.3% prosent på skifttillegget. Dette møter forventningene fra tariffkonferansen, sier forhandlingsleder Ommund Stokka.

– Denne overenskomsten har mye skiftgang. Derfor ønsket vi også å øke satsene for skiftgang i år, og det fikk vi gjennomslag for, legger han til.

Forhandlingsleder Ommund Stokka. Foto: Egil Brandsøy.

Har økt hviletidsbestemmelsen

Han forteller at de har økt hviletidsbestemmelsen for skiftarbeidere som kalles inn på bedriften (§2.2e) fra 8 til 11 timer. Dette i likhet med de andre overenskomstene med skiftgang.

– Vi har også fått forhandlingsrett på tillegg for de som har vakter på helligdager, sier han.

– Dette er en bransje som går veldig godt. Derfor var det viktig å sikre at arbeiderne i denne industrien får sin rettmessige del av verdiskapingen, konstaterer Stokka.

Forhandlingsutvalget til fiskemel og fiskefor. Foto: Egil Brandsøy.

Lokal lønnsdannelse

Denne overenskomsten tok i 2020 inn teksten fra elektrokjemisk overenskomst som omhandlet lokale forhandlinger. I år var disse endret i elektrokjemisk overenskomst, og endringene kom også med her.

– Dette styrker de lokale forhandlingene. Her står det at forhandlingene skal basere seg på bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne. Det er videre påpekt at frontfaget sin ramme er et gjennomsnitt, og ikke en fasit. Resultatet kan bli høyere og lavere enn dette i de lokale forhandlingene, påpeker forhandlingslederen.

Ansiennitetstillegg

Overenskomstens tekst om ansiennitetstillegget er også styrket.

– Dette bøter på i de bedriftene der dette har vært utfordrende, understreker Stokka.

Ferie

For arbeidstakere kan ofte ferieplanlegging være en utfordring.

– Særlig med ansatte med små barn må sabeltannshow, danskebåt og partners ferie avklares tidlig. For de arbeidstakere med slike behov er det kommet en bestemmelse som gir den enkelte mulighet til å få fastsatt dette fortrinnsvis innen 1. april, sier han.

Forhandlingsutvalget under forhandlingene. Foto: Egil Brandsøy.

Dysleksivennlig arbeidsplass

– Forbundet har gjort et formidabelt arbeid for å tilrettelegge arbeidsplasser for arbeidstakere med lese- og skrivevansker. Dette var også et viktig krav for fiskemel og fiskeforindustrien, sier Stokka.

Samarbeidskomiteer

En viktig arena for de tillitsvalgte i denne bransjen er samarbeidskomiteene.

– I disse fora diskuteres på tvers de utfordringer bransjen står over. IE&FLT er enige om at dette skal hovedtillitsvalgte få fri til å delta på, med mindre det er grunner til noe annet. Videre anbefaler IE&FLT og Sjømat Norge at det i disse tilfellene skal avtales lønnet permisjon, opplyser Stokka.

Da kravene ble overlevert. Foto: Egil Brandsøy.

Nye skiftsatser

Ettermiddag: kr 29,85
Natt: kr 44,22
Søndag/helligdag: kr 114,97
Store høytidsdager: kr 206,73

Fagbrevtillegg

Fagbrevtillegget økes fra 12,50 til 13,30 som tilsvarer 6,5%.

Skryt til forhandlingsutvalget

– Forhandlingsutvalget har gjort en strålende jobb, og siden dette er en minstelønnsavtale så vil det nå utføres lokale forhandlinger i hver enkelt bedrift, sier Ommund Stokka.

Forhandlingene på fiskemel- og fiskefôravtalen omfatter rundt 700 IE&FLT-medlemmer i bedrifter som BioMar, Pelagia, Skretting, MOWI Feed og EWOS.

Forhandlingsutvalget

Ommund Stokka, forhandlingsleder, IE&FLT
Ronny Kristoffersen, IE&FLT
Petter Leknes, BioMar
Rolf Magne Kristiansen, Pelagia
Kent Fuglestrand, EWOS
Preben Rønning, Skretting
Arne Myklebust, Pelagia
Anders Vik, MOWI Feed

Observatører

Steffen Nilsen, IE&FLT
Egil Brandsøy (kommunikasjon), IE&FLT