Hovedoppgjøret 2022: Meklingen på oljeserviceavtalen har startet

Mekling på oljeserviceavtalen startet tirsdag formiddag hos Riksmekleren i Oslo. Hvis ikke partene kommer til enighet vil 124 oljeserviceansatte bli tatt ut i streik.

– Vi forventer et godt og rettferdig oppgjør for våre medlemmer, sier forhandlingsleder Lill-Heidi Bakkerud.

Hun understreker at det i lang tid har vært enighet mellom partene om at det skal være harmonisering av lønns- og arbeidsvilkårene i olje- og gassbransjen.

– Vi har også en klar forventning om at denne bransjen skal ha trygge og forutsigbare arbeidsplasser i Norge, sier Bakkerud.

Forhandlingsmotpart er arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Olje og Gass. Meklingen ledes av mekler Anne Cathrine Frøstrup og foregår hos Riksmekleren i Oslo.

Hvis partene ikke kommer til enighet i mekling, blir det streik fra 23. juni.

Streikeuttaket

Industri Energi tar i første omgang ut et begrenset antall medlemmer i en eventuell streik, men kan raskt trappe opp. Streikeuttaket vil i utgangspunktet ikke ramme produksjonen på norsk sokkel.

Oljeserviceavtalen (OSA) omfatter cirka 5800 Industri Energi-medlemmer, inkludert de som jobber i tilslutningsbedrifter.

Industri Energi har varslet plassfratredelse for følgende selskaper (antall medlemmer i parantes): Schlumberger (29), Halliburton (33), Oceaneering (9), Altus Intervention (12), Baker Hughes (30), Weatherford (11). Totalt 124 Industri Energi-medlemmer.

Hvordan skal du forholde deg hvis det blir streik? Les vårt streikehefte her.

Hold deg oppdatert på forhandlingene på www.industrienergi.no og forbundets Facebook.