Hovedoppgjøret 2022: Industri Energi har sendt streikevarsel for 1422 medlemmer i elektrokjemisk industri

Industri Energi har varslet Riksmekleren og Norsk Industri om det første streikeuttaket hvis mekling på elektrokjemisk overenskomst ikke fører fram. Det betyr at 1422 medlemmer kan bli tatt ut i streik fra mandag 15. august.

Forhandlingene mellom Industri Energi og Norsk Industri om elektrokjemisk overenskomst ble brutt 4. mai.

Partene er innkalt til mekling med oppstart torsdag 11. august og frist fredag 12. august kl. 2400. Meklingen vil foregå i Oslo og skal ledes av riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

Riksmekleren har nedlagt forbud mot arbeidsstans inntil meklingen er avsluttet.

– Målet med denne meklingen er å styrke våre fagforeninger og tillitsvalgte i de lokale lønnsforhandlingene, samt å forbedre overenskomsten, sier forhandlingsleder Frode Alfheim.

– Våre medlemmer i elektrokjemisk industri jobber i bedrifter som går historisk godt, vi forventer en rettferdig andel av rekordresultatene de er med på å skape, utdyper han.

På elektrokjemisk overenskomst gjennomføres det både sentrale og lokale lønnsforhandlinger. Det har over tid bygget seg opp frustrasjon over at de lokale forhandlingene ikke gjennomføres på en god måte i gode tider, mens de ansatte har strukket seg langt og gitt mye i krevende tider.

– Ved flere av bedriftene på overenskomsten har de ansatte og tillitsvalgte stått last og brast med bedriften sin i krevende tider og gått med på nulloppgjør for å berge bedriftenes konkurranseevne. Forutsetningen for dette må selvsagt være at den samme viljen viser igjen hos arbeidsgiverne gjennom gode oppgjør, når bedriftene nå leverer rekordresultater. Det er jo hele poenget med lokale lønnsforhandlinger, understreker han.

– Det grønne skiftet skal bygges på vår elektrokjemiske industri. Våre medlemmer er stolte av at arbeidet de leverer er verdensledende på kvalitet, sikkerhet, miljø og klima, i tillegg til at de leverer solide overskudd, det må vi ha uttelling for gjennom gode reelle lokale lønnsforhandlinger og et positivt partssamarbeid, slår han fast.

– Vi går inn i meklingen med forventninger om at vi skal klare å komme til enighet, sier han videre.

Hvis partene derimot ikke kommer til enighet gjennom meklingen, blir det streik fra arbeidstidens start mandag 15. august.

Elektrokjemisk overenskomst omfatter cirka 7600 Industri Energi-medlemmer.

Industri Energi har varslet plassfratredelse for 1422 medlemmer i følgende bedrifter:

Boliden Odda AS – 255

Elkem ASA Salten Verk – 169

Elkem ASA Rana – 89

Elkem ASA Thamshavn – 131

Eramet Norway AS avd. Sauda – 142

Elkem Carbon AS avd. Carbon – 46

Glencore Nikkelverk AS – 328

Wacker Chemicals Norway AS – 137

Washington Mills AS – 97

Aartun Transport avd. Smelteverket AS (tilslutningsavtale) – 28


Totalt: 1422

Industri Energi har i tillegg varslet plassoppsigelse for ytterligere 2801 medlemmer innen aluminiumsindustrien. Det er derfor mulig å trappe opp en eventuell streik.

Hvordan skal du forholde deg hvis det blir streik? Les vårt streikehefte her.

Hold deg oppdatert på forhandlingene på www.industrienergi.no og forbundets Facebook.