Hovedoppgjøret 2022: Forhandlingene på sokkelavtalene har startet

Forhandlingene mellom Industri Energi og Norsk olje og gass for operatør-, boring- og forpleiningsansatte har startet. Det er satt av to dager til forhandlingene.

Forhandlingene på sokkelavtalene (operatør, boring og forpleining) startet ved lunsjtid tirsdag med kravoverlevering ved Norsk olje og gass sine lokaler i Stavanger.

-Vi forventer økt kjøpekraft, og et godt og rettferdig oppgjør for våre medlemmer, sier forhandlingsleder Lill-Heidi Bakkerud, første nestleder i Industri Energi.

Lill-Heidi Bakkerud leder sokkelforhandlingene for Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen

Forhandlingene på sokkelavtalene er først ut i en rekke olje-/gassoverenskomster som Industri Energi skal forhandle i løpet av våren.

I år er det hovedoppgjør der det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene, og det er streikerett.

Forhandlingene om sokkelavtalene omfatter drøyt 4300 Industri Energi-medlemmer som jobber på faste offshoreinstallasjoner for operatørselskapene, samt innen boring og forpleining.

Hold deg oppdatert om forhandlingene på www.industrienergi.no og forbundets Facebook.

Industri Energis forhandlingsutvalg:

Lill-Heidi Bakkerud (forhandlingsleder), Industri Energi

Jørn Erik Bøe, Industri Energi

Herdis Eide, Industri Energi

Per Martin Labråthen, Equinor

Oddvar Karlsen, Equinor

Per Steinar Stamnes, Equinor

Frank Indreland Gundersen, Equinor

Ingard Haugeberg, Aker BP

Tore Vik, Aker BP

Eirik Birkeland, ConocoPhillips

Geir Stengårdsbakken, ConocoPhillips

Heidi Helvig, Wintershall DEA

Finn Pettersen, Vår Energi

Tore Sevaldsen, Okea

Merita Skjæveland, MDE

Per Holstein, ESS

Leif Harall Salomonsen, Sodexo

Ronny Østebrød, 4Service

Ørjan Fjellkårstad, Coor

Jan Inge Olsen, KCA Deutag

Tore Hegerberg, KCA Deutag

Harald Hereid, Odfjell Drilling (observatør)

Atle Espen Helgesen, Industri Energi (kommunikasjon)

Industri Energis forhandlingsutvalg. Foto: Atle Espen Helgesen