Hovedoppgjøret 2022: Forhandlingene på NR-landavtalen har startet

Forhandlingene mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund (NR) på avtalen for landansatte i riggselskapene startet mandag formiddag i Oslo.

NR-landavtalen gjelder for landansatte i riggbransjen. Industri Energi har over 400 medlemmer som går inn under avtalen. Disse jobber i bedrifter som Odfjell Drilling, Archer, Saipem, Maersk, Dolphin og Transocean.

-Dette er en rammeavtale som det er viktig for oss å opprettholde og styrke. Vi skal forsterke de punktene og tilleggene som ligger i avtalen. I år er det spesielt viktig for oss å ivareta medlemmer som har fast arbeidsplass når de er på reise, sier arbeidsutvalgsmedlem Asle Reime som leder forhandlingene for Industri Energi.

Asle Reime leder forhandlingene på NR-landavtalen. Foto: Atle Espen Helgesen

Han viser til at noe av poenget med landavtalen er å gjøre de lokale tillitsvalgte i bedre stand til å styrke sine lokale avtaler.

Landavtalen er en minstelønnsavtale som også fastsetter hovedtrekk og overordnede punkter. Normalt forhandler forbundet først sentralt med Norges Rederiforbund, så forhandles det lokalt i bedriftene, før den nye avtalen eventuelt godkjennes.

I år er det hovedoppgjør som betyr at det forhandles om alle bestemmelsene i avtalen, med streikerett.

Det er satt av én dag til forhandlingene.

Industri Energis forhandlingsutvalg:

Asle Reime, forhandlingsleder

Gro Losvik, forbundssekretær Industri Energi

Harald Hereid, Odfjell Drilling

Svein Markeset, Transocean

Einar Åge Vae, Archer

Atle Espen Helgesen, Industri Energi (kommunikasjon)