Hovedoppgjøret 2022: Forhandlingene for fiskemel- og fiskefôr i gang

Tirsdag den 24. mai kl. 12.00 startet forhandlingene mellom Industri Energi og Sjømat Norge på overenskomsten for fiskemel- og fiskefôr. Det er satt av to dager til forhandlingene.

– I år er økt kjøpekraft viktig, og vi vil sikre de ansatte i denne industrien deres rettmessige del av verdiskapningen. Dette er en minstelønnsavtale, så etter de sentrale forhandlingene vil våre fagforeninger forhandle i de enkelte bedriftene, sier forhandlingsleder Ommund Stokka.

Flere viktige krav

– I år er det et oppgjør der vi kan gjøre endringer på overenskomsten, og vi har med oss flere viktige krav for de ansatte i denne industrien. Og vi vil fremme dem for Sjømat Norge når forhandlingene starter.

Forhandlingsleder Ommund Stokka. Foto: Egil Brandsøy.

Stokka forteller at havbruk- og fiskerinæringen er avgjørende for norske eksportinntekter. Han påpeker at de som jobber på denne overenskomsten har en essensiell rolle om denne viktige næringen vil lykkes eller ikke.

– Altså, hvis de ikke gjør jobben sin så vil det påvirke alle verdikjedene til næringen. Så de 600 medlemmene som vi har på denne overenskomsten representerer mye for næringen og landet vårt. De er en viktig del av medlemsmassen vår, slår han fast.

Hovedoppgjør med streikerett

I år er det et hovedoppgjør der det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene. Det innebærer også at det er streikerett.

Forhandlingene på fiskemel- og fiskefôravtalen gjelder for bedrifter i produksjon av fiskemel og fiskefôr, og omfatter i overkant av 600 Industri Energi-medlemmer i bedrifter som BioMar, Pelagia, Skretting og Ewos.

Kravene overleveres mellom Ommund Stokka og Rune Dyrvik. Foto: Egil Brandsøy.

Industri Energis forhandlingsutvalg:

Ommund Stokka, forhandlingsleder, Industri Energi
Ronny Kristoffersen, Industri Energi
Petter Leknes, BioMar
Rolf Magne Kristiansen, Pelagia
Kent Fuglestrand, EWOS
Preben Rønning, Skretting
Arne Myklebust, Pelagia
Leif K. Wagner, Nutrimar
Egil Brandsøy (observatør), Industri Energi