Hovedoppgjøret 2022: Forhandlingene er i gang for kjemisk teknisk industri

Forhandlingene mellom Industri Energi og Norsk Industri på kjemisk teknisk overenskomst startet tirsdag formiddag i Oslo. Det er satt av to dager til forhandlingene.

Forhandlingsutvalget representerer over 3200 Industri Energi-medlemmer fordelt på mer enn 150 bedrifter som Jotun, Kronos Titan, Norcem, Chemring Nobel, Unger og Denofa.

Forhandlingsleder Cay Nordhaug er tydelig på hva kravene er.

– Vi krever økt kjøpekraft for våre medlemmer og en solid økning på minstelønnssatsen, sier han og legger til:

– Og fagbrevstillegget blir også viktig å få økt under årets forhandlinger.

Cay Nordhaug leder forhandlingene. Foto: Egil Brandsøy.

Industrien går godt

Nordhaug sier at innsatsen de ansatte har lagt ned under pandemien må bli belønnet med et godt oppgjør i år.

– Denne bransjen kom styrket ut av pandemien hvor mange av bedriftene har økt sine overskudd. Det er helt naturlig at de ansatte også skal få sin rettferdige andel av dette.

Overlevering av krav mellom forhandlingsleder Cay Nordhaug i Industri Energi og Norsk Industris forhandlingsleder Sunniva Berntsen. Foto: Egil Brandsøy.

– Vi er også opptatte av å videreutvikle denne industrien, og da trengs det konkurransedyktige lønns- og arbeidsforhold som tiltrekker seg kompetent arbeidskraft, sier han.

Nordhaug minner om at det i år er et hovedoppgjør der det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene, og at det er streikerett.

Forhandlingsutvalget:

Cay Nordhaug, forhandlingsleder, Industri Energi
Per Øistein Kivijärvi, Kronos Titan
Tom Jacobsen, Norcem
Øyvind Lyngholm, Chemring Nobel
Alf Jørgen Kristiansen, Vipo
Truls Hvitstein, Jotun
Arild Singstad, Shawcor
Tor Kristian Klauset, Brødr Sunde Sundolitt Ålesund
Morten Hervig Marthinsen, Denofa
Ewa Landgren, Orkla Health AS avd Peter Møller
Anders Eriksen, Dynea
Odd Tegler, Norgips
Frank Bjørnseth, OHPC avd Flisa
Morten Broen, Unger Fabrikker AS
Steffen Nilsen, Industri Energi

Observatører: Asle Reime, Industri Energi og Alida Johanne Domaas IE Ung.