Hovedoppgjøret 2022: Enighet på Laerdal-avtalen

Industri Energi og Norsk Industri kom torsdag ettermiddag til enighet i forhandlingene om Laerdal-overenskomsten. –Det har vært en fin tone under forhandlingene og vi har kommet frem til et godt resultat, sier forhandlingsleder Asle Reime i Industri Energi.

-En spesiell avtale for en spesiell bedrift, uttalte Asle ved oppstarten av forhandlingene. Laerdal-overenskomsten er en minstelønnsavtale uten en minstelønn. En minstelønnsavtale betyr at lønnen ikke fastsettes sentralt i avtalen, men ved lokale forhandlinger. Siden det er kun en bedrift som går på avtalen forhandles det ikke en minstelønnssats for avtalen.

-Siden avtalen er spesielle og lønnsdannelsen skjer lokalt var det ikke mye diskusjon om saker fra frontfaget, som det generelle tillegget og matpengesatsen, men heller om de tekniske bestemmelsene i avtalen og hvordan oppnår lokal enighet, forklarte Asle Reime. -Vi har fått inn at relevant erfaring fra annen bedrift skal godskrives ved innplassering i lønnstrinnene og mekanisk fagbrev tas inn på lønnsskalaene.

Det viktige topartssamarbeidet lokalt på bedriften forbedres

-Vi i Industri Energi og Norsk Industri fikk meldinger om at det lokale samarbeidsklima var blitt forbedret, forteller Reime. -At klubb og bedrift kan jobbe sammen til felles beste er en del av den norske modellen og vi styrket det samarbeidet med en egen protokoll tilførsel under forhandlingene.

En tilførsel til enighetsprotokollen oppfordrer de lokale partene til å samarbeide om å etablere rutiner for å sikre felles tilgang til gjeldende protokoller mellom de lokale parter. Dette for å gjør de mer oversiktlig og tilgjengelig slik at samarbeidet forbedres. I tillegg ble det undertegnet to lokale protokoller. En om feriedager for de over 62 år og en om den mekaniske fagstigen. Det ble også presisert en forståelse for at spareplanen som gir 12 månedslønninger pluss feriepenger var åpent for alle som faller under Industri Energis omfangsbestemmelsene.

Satsene

Det gis et generelt tillegg på kr. 4 pr. time i tråd med frontfaget.

Matpengesatsen økes til kr. 96 i tråd med frontfaget.

Ved endring av skift med kortere varsel enn 14 dager betales et engangsbeløp på kr. 700, en økning på 71%.

Lokale forhandlinger gjenstår

Laerdal-overenstkomsten er en sentral avtale mellom Industri Energi og Norsk Industri, men omfatter kun en bedrift, Laerdal Medicals AS, som er en internasjonal leverandør av opplærings- og behandlingsutstyr for livreddende førstehjelp. Nå som forhandlingene på den sentrale avtalen er ferdig skal det forhandles videre lokalt på selve bedriften.

Det er forventinger til et godt lokalt oppgjør. – Laerdal er en bedrift i vekst som produserer et unikt produkt etterspurt over hele verden. Det går bra med selskapet og vi forventer at dette gjenspeiles i de lokale forhandlinger, forteller Asle Reime. – Det blir viktig at bedriften fører reelle forhandlinger med de lokale tillitsvalgte.

Fra venstre: Oddvar Hetland, Asle Reime, Frank Johannessen, Wieslawa Skladzien, Einar Olsvik. Foto: Jan Godfrey.

Industri Energis forhandlingsutvalg:

Asle Reime (Forhandlingsleder), Industri Energi

Einar Olsvik (Forbundssekretær), Industri Energi

Frank Johannessen, Lærdal Medical AS

Oddvar Hetland, Lærdal Medical AS

Wieslawa Skladzien, Lærdal Medical AS

Jan Godfrey (Observatør), Industri Energi