Hovedoppgjøret 2022: Enighet i lønnsforhandlingene for kjemisk teknisk industri

Industri Energi og Norsk Industri kom til enighet natt til 12.mai i de sentrale tarifforhandlingene for kjemisk teknisk overenskomst. Resultatet er en solid økning på 8,75 kroner i minstelønnssatsen.

Etter at forhandlingene gikk på overtid til 05.30 på dag to, ble resultatet endelig klart.

– Vi er glade for en økning i minstelønnen på 8,75 kroner. Dette var vårt viktigste krav, i tillegg til økt kjøpekraft. Nå er grunnlaget lagt for de lokale forhandlingene, sier forhandlingsleder Cay Nordhaug, og legger til:

– Det var krevende forhandlinger og vi skulle gjerne sett at vi fikk mer til på fagbrevsatsen for å øke attraktiviteten i bransjen, men vi er fornøyde med å ha fått inn tekniske beskrivelser som utvikler overenskomsten i riktig retning.

De nye lønnssatsene:

Det gis et generelt tillegg til alle på 4 kroner per time og fagtillegget heves med 1 kroner til 12 kroner.

Minstelønnssatsen heves med 8,75 kroner til 190 kroner.

Heving av skifttillegg:

  • Ettermiddag økes til 19,38 kroner
  • Natt økes til 32,21 kroner
  • Ordinært søndagsskift økes til 82,57 kroner
  • Store høytider og helligdager økes til 184,38 kroner
  • Overføring fra skift til dagtid
  • Forskjøvet arbeidstid ved overgang

Sats for matpenger reguleres til 96 kroner i henhold til frontfaget.

Andre viktige krav

Et sentralt krav i forhandlingene var overgang fra skift til dagtid. Tidligere måtte du ha jobbet 20 år sammenhengene får å få nedtrapping av skifttillegget ved helseutfordringer, dette har blitt redusert til 15 år.

– Vi fikk også med i protokolltilførselen at arbeidsgiver skal gjøre relevant kunnskap tilgjengelig for ansatte med særskilte behov. Hanne-prosjektet med dysleksivennlig arbeidsliv er ett eksempel på dette, sier Nordhaug.

Protokollen overleveres mellom partene klokken 05.30. Foto: Egil Brandsøy.

Forhandlingene fortsetter lokalt

Kjemisk teknisk overenskomst er en minstelønnsavtale, som betyr at lønnsforhandlingene fortsetter lokalt i de ulike bedriftene.

– Det var viktig for oss å komme i mål med det sentrale oppgjøret, men det er minst like viktig at de lokale forhandlingene kommer i mål på en god måte etter dette, sier forhandlingsleder Cay Nordhaug.

Forhandlingene omfatter over 3200 Industri Energi-medlemmer fordelt på mer enn 150 bedrifter som Jotun, Kronos Titan, Norcem, Chemring Nobel, Unger og Denofa.

Forhandlingsutvalget:

Cay Nordhaug, forhandlingsleder, Industri Energi
Per Øistein Kivijärvi, Kronos Titan
Tom Jacobsen, Norcem
Øyvind Lyngholm, Chemring Nobel
Alf Jørgen Kristiansen, Vipo
Truls Hvitstein, Jotun
Arild Singstad, Shawcor
Tor Kristian Klauset, Brødr Sunde Sundolitt Ålesund
Morten Hervig Marthinsen, Denofa
Ewa Landgren, Orkla Health AS avd Peter Møller
Anders Eriksen, Dynea
Odd Tegler, Norgips
Frank Bjørnseth, OHPC avd Flisa
Morten Broen, Unger Fabrikker AS
Steffen Nilsen, Industri Energi

Observatører: Asle Reime, Industri Energi og Alida Johanne Domaas IE Ung.