Hovedoppgjøret 2022: Enighet i forhandlinger for farmasøytiske bedrifter

-Vi har til slutt kommet fram til en avtale i tråd med frontfaget vi tror medlemmene skal være fornøyde med, sier forhandlingsleder Barbro Auestad.

Forhandlingene med Norsk Industri på avtalen for farmasøytiske bedrifter begynte tirsdags morgen. Seint på onsdagenskvelden kunne Arbeidsutvalgsmedlem Barbro Auestad, som har vært Industri Energis forhandlingsleder, signere enighetsprotokollen.

-Med dette resultatet har vi fått et godt løft på minstelønn og tilegg. Vi har også flere viktige tekniske korrigeringer inn i overenskomsten, forteller Barbro. -Det var krevende forhandlinger men jeg føler begge parter søkte løsninger for å nærme hverandre.

Satsene

Det gis et generelt tillegg til alle på 4,- kroner per timen, fagtillegget heves med kr 1,- til kr. 15,- totalt.

Minstelønnssatsen heves med kr. 8,- til kr. 185,-

Heving av skifttillegg til:

Ettermiddag kr 20,45,-

Natt kr 34,93,-

Ord. søndag        kr 80,53,-

Hellig- og høyt. kr 157,12,-

Sats for matpenger reguleres til kr. 96,- i henhold til frontfaget.

Engangskompensasjon ved midlertidig forskjøvet arbeidstid eller overgang til annen arbeidstidsordning heves betydelig til kr. 1300,- for under 14 dagers varsel og kr. 600,- ved ivaretatt varslingsfrist (14 dager).

Likestilling og ikke-diskriminering

Det opprettes et nytt paragraf basert på tekst som er tatt med i frontfaget som skal forsterker arbeidet med likestilling og ikke diskriminering. Partene skal gjennom samarbeid, informasjon og drøftelse fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, eller en kombinasjon av grunnlagene.

Nyansatte skal også informeres om forhold i arbeidsmiljø som kan være skadelig under graviditet og amming, og om retten til overføring til annet arbeid hvis det er nødvendig. -Et av målene til Industri Energi er å legge til rette for at industriarbeid blir mer attraktiv for kvinner, begge disse punktene er slike tiltak, utdyper Auestad.

Arbeidstøy og vernebriller

I tråd med frontfaget blir det tatt inn i tariffavtalen at arbeidstøy der unisex-modell ikke er tilfredsstillende skal være kjønnstilpasset, tøyet tilhører bedriftene. – Dette har blitt tatt med i mange overenstkomster allerede og skal sikre at arbeidstøy er komfertable og ikke utgjøre fare for skade og uhell, forklarer Barbro Auestad. – Det er også et av stegene for å bedre tilrettelegge for kvinner i industrien.

Der det er behov for vernebriller og det ikke er hensiktsmessig å bruke vernebriller over vanlige briller skal vernebriller med styrke tilbys av bedriften. Nærmere retningslinjer for praktiseringen av ordningen skal utarbeids på de enkelte bedriftene.

Utvalg nedsettes

Det skal settes ned et utvalg bestående av medlemmer fra begge partene som skal gjennomgå forståelsen av paragrafene 5 og 6, som handler om skiftarbeid og overtidstillegg.

Viktige forhandlinger gjenstår

Overenskomsten for farmasøytiske bedrifter er en minstelønnsavtale, noe som innebærer at det også skal gjennomføres lokale forhandlinger.

-Lokalt skal det forhandles etter de fire kriterier, der hvordan det går med bedriftene er viktig. Det går bra med de fleste bedriftene i bransjen med fulle ordrebøker og de tillitsvalgte forventer at dette reflekteres i de lokale oppgjørene, sier Barbro.

Avtalen omfatter i overkanten av 1000 medlemmer innenfor bedrifter som Fresnius Kabi Norge, GE Healthcare, Palla Pharma, Takeda, Norgesplaster, Curida, Vistin Pharma og Abbott Diagnostics Technologies.

Forhandlingsutvalg farmasøytisk industri.
Forhandlingsutvalg farmasøytisk industri. Foto: Jan Godfrey

Forhandlingsutvalg:

Barbro Tverfjell Auestad (Forhandlingsleder), Industri Energi

Charlotte Dyrkorn (Tariffansvarlig), Industri Energi

Iselin F. Olsen, Abbott Diagnostics Technologies AS

Tone Thon, Fresenius Kabi Norge AS

Jan Øyvind Åvik, GE Healthcare AS

Kristine Sillerud, GE Healthcare AS

Jørn-Henning Isaksen, Palla Pharma Norway AS

Anita Nystad, Pharmaq AS

Petter Sørensen, Takeda AS

Espen Lia Gregoriussen, Vistin Pharma AS

Siw-Hege Christiansen (Observatør), Fresenius Kabi Norge AS

Villemo Marie Svendsen (Observatør), Fresenius Kabi Norge AS

Jan Godfrey (Observatør), Industri Energi