Hovedoppgjøret 2022: ALT-forbundet har gjennomført fem forhandlinger

ALT-forbundet har i løpet av det siste halvåret gjennomført fem forhandlinger.

Hovedavtalen mellom ALT og NHO er gjennomført og gjeldende for 2022 – 2025. Dette er i prinsippet den samme avtalen som Hovedavtalen mellom LO-NHO. Hovedavtalen gjelder mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med samtlige landsforeninger, og enkelt bedrifter og Organisasjon for administrative, ledende og tekniske stillinger (ALT).

-Hovedavtalen er første del av alle tariffavtaler for arbeidere som er eller blir opprettet mellom partene, sier Sten Ove Jensen, forbundsleder i ALT.

Hovedavtalen(parallellavtalen) mellom ALT og Virke er gjennomført og gjort gjeldende for 2022-2025. Dette er i prinsippet den samme avtalen som er Hovedavtale mellom LO-NHO.

Overenskomst 2022-2024 mellom ALT og Hovedorganisasjonen Virke er gjennomført med enighet. Denne overenskomst har den samme ordlyd og virkeområde som ALTs Overenskomst nr. 460.

Dette er en rammeavtale som baserer de årlige lokale lønnsoppgjørene på etablering av Særavtaler og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger.

-Det er full forståelse om at frontfagsoppgjøret er veiledende i forhold til de lokale rammene. Ut over dette er det de fire kriterier som legges til grunn i de lokale forhandlingene, forklarer Jensen.

460-avtalen er mellom ALT og NHO. Avtalen ble underskrevet med enighet 09. juni.

-Det vil nå være opp til de lokale partene å finne gode lokale løsninger til årets lønnsoppgjør. Som for Virke er det forståelse for de rammer som er forhandlet frem i frontfaget, og at disse rammene er veiledende, sier han.

Lokale særavtaleforhandlinger/lønnsforhandlinger baserer seg på reelle forhandlinger med elementer av «de fire kriterier»: bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne.

ALT er et selvstendig forbund med egen hovedavtale og egne overenskomster. Som ALT-medlem er du også assosiert medlem i Industri Energi, men ikke LO-medlem (selv om Industri Energi er et LO-forbund).