Historisk krafttak for norske industriarbeidsplasser

Equinor og partnerne i Troll- og Oseberg-feltene, lanserte fredag morgen planer om en diger flytende havvindpark i Troll-området. – Dette kan bli et historisk krafttak for norske industriarbeidsplasser, sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.

Trollvind skal dekke det meste av behovet for kraft til å drive Troll- og Oseberg-feltene utenfor Vestland fylke fra 2027. Anlegget vil ha en installert kapasitet på om lag 1 GW og årsproduksjon på 4,3 TWh.

Det melder Equinor fredag morgen.

-Med Trollvind vil vi forlenge levealderen på sokkelen, levere energi til et Europa i krise og skaffe sårt tiltrengt strøm til næringsliv og folk på fastlandet, sier forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim.

Han understreker at Trollvind er en satsing industrien gjør helt på egen hånd og for egen regning.

Konserntillitsvalgt i Equinor, Per Martin Labråthen, er strålende fornøyd med satsingen. – Dette er en superbra plan. Hvis den blir realisert, så gjør den at man unngår potensielle konflikter rundt økt kraftbruk på Vestlandet og samtidig kunne elektrifisere plattformene på Troll- og Oseberg-feltene.

Han understreker at det er viktig at det politiske miljøet støtter opp om planene.

-Hvis politikerne støtter opp om dette og raskt gir konsesjon og arealtildeling, så kan havvindmøllene være i drift i 2027. Det er et viktig steg for at Norge skal nå klimamålsettingene, sier Labråthen.

Også Frode Alfheim sier politikerne må følge opp med handling.

– Vi trenger fortgang i arbeidet med havvind, nye arealer for olje og gass, mer kraft, mer nett og nye virkemidler for industribygging. Og vi trenger det nå, sier Alfheim.

En fullskala flytende havvindpark som Trollvind kan bidra til raskere å realisere norske myndigheters ambisjon om å posisjonere Norge som havvindnasjon og vi bygger på kompetansen fra olje- og gassindustrien.

Partnerskapene i Troll- og Oseberg igangsetter nå mulighetsstudier med sikte på en investeringsbeslutning i løpet av 2023.