Hamek Offshore har signert tariffavtale med Industri Energi

Gunn Tjessem (midten) i Industri Energi er fornøyd med å ha fått på plass tariffavtale med Hamek offshore, her sammen med Frank Hansen (daglig leder) og Tone W Grønlund (HR-konsulent) i selskapet.
Gunn Tjessem (midten) i Industri Energi er fornøyd med å ha fått på plass tariffavtale med Hamek offshore, her sammen med Frank Hansen (daglig leder) og Tone W Grønlund (HR-konsulent) i selskapet.

fredag 6. desember 2019

Bedriften Hamek Offshore AS har inngått tariffavtale med Industri Energi. Selskapet har kontor i Halden og leverer personell offshore, deriblant til flere av våre medlemsbedrifter.

-Jeg er meget fornøyd med at Hamek Offshore har valgt å signere tariffavtale med oss. Det er viktig fordi tariffavtaler gir sikkerhet for lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte, og bidrar til å skape et ryddig arbeidsliv, sier forhandler Gunn Tjessem i Industri Energi.

Hun mener bedriften fremstår som seriøs og løsningsorientert.

Hamek Offshore har inngått en såkalt multiavtale, slik at bedriften forplikter seg å følge den til enhver tid gjeldende tariffavtalen, etter hvem de leier ut til.

-Vi har også fått på plass en tillitsvalgt og har tro på et godt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgt, sier hun.

Tjessem understreker at Industri Energi anbefaler sine medlemsbedrifter å bare samarbeide med bemanningsbyråer som har avtale med Industri Energi, eller annet relevant forbund.

-Innleieproblematikken er voksende og bransjen er full av useriøse aktører. Noe som igjen går ut over allerede sårbare ansatte, som i realiteten har dårligere stillingsvern og usikre lønnsvilkår. Industri Energi vil at regjeringen strammer inn på muligheten for å leie inn folk, samtidig som det må gjøres noe med hvilke krav som stilles til de som ønsker å drive med utleie, sier hun.