Godt fagforeningsarbeid sikret fortsatt drift ved Protan i Nesbyen

Styret i Protan har denne uka vedtatt at det ikke går for nedleggelse av bedriften ved Nesbyen. -Det er resultatet av godt fagforeningsarbeid, sier nestleder i Industri Energi, Terje Valskår.

Protan ved Nesbyen i Hallingdal er del av Protan-konsernet som produserer ulike duker som brukes i industrien. Det er cirka 40 ansatte ved bedriften i Nesbyen. 31 av disse er medlemmer i Industri Energi. Siden sensommeren har det pågått en prosess der styret i Protan-konsernet har vurdert å legge ned driften i Nesbyen.

-Det er svært gledelig at styret i Protan nå har bestemt å ikke legge ned driften i Nesbyen. Det er heller ingen signaler i dag som tilsier at det er overflødige mennesker ved bedriften, sier klubbleder Egil Andre Solheim.

Som en del av beslutningen skal bedriften og tillitsvalgte sammen kartlegge potensialet for mulig effektivisering.

Forbundet var en samtalepartner til det lokale klubbstyret gjennom hele prosessen.

-Vi gjennomførte et medlemsmøte sammen med klubben, der vi hadde fokus på at de ansatte kunne komme med innspill. Det satte lederen i klubben i bedre stand til å fronte medlemmene sine standpunkter overfor bedriften, sier forbundssekretær Einar Olsvik i Industri Energi.

Han understreker at det er svært viktig å involvere de tillitsvalgte i slike nedleggingsprosesser før beslutninger bli tatt.

-Klubben og personalledelsen ved bedriften gjennomførte en konsekvensanalyse som viste at eventuell flyttingen av anlegget bare ga røde tall. Sunn fornuft seiret og jeg er glad for at de tillitsvalgte ble hørt og fikk gjennomslag for sine synspunkter, sier Olsvik.