Gledelig milliardinvestering ved Boliden Odda

Konsernet Boliden har vedtatt å investere i en utvidelse av sinkverket Boliden Odda AS. Prosjektet vil føre til at verket i Odda i framtiden kan produsere 350 000 tonn sink i året. -Dette er et viktig signal om at globale industrikonsern har tro på industrien i Norge, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Investeringen utgjør totalt 700 millioner euro, drøyt sju milliarder norske kroner, og vil være fullført innen utgangen av 2024.

Det skriver Hardanger folkeblad onsdag ettermiddag.

-Gratulerer til de ansatte ved Boliden Odda. Dette er en gedigen investering, også hvis man ser det i forhold til andre positive investeringer i fastlandsindustrien den senere tiden, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Han viser til at dette er en investering for framtiden, som vil trygge industriarbeidsplasser i Odda i lang tid framover.

-Dette er et viktig signal om at globale industrikonsern har tro på industrien i Norge. Det er i tråd med hva vi sammen med LO og NHO har kartlagt ute i bedriftene. Samtidig må vi passe på at vi har gode og langsiktige rammevilkår for industrien i Norge. Det er helt avgjørende og ekstremt viktig, sier Alfheim.

Investeringen ved Boliden Odda betyr at den årlige produksjonskapasiteten for sink vil øke til 350 000 tonn med betydelig forbedret produktivitet, samtidig som man unngår betydelig framtidig vedlikehold. I tillegg til sink vil utvinning av bimetallene bly, gull og sølv være mulig.

Det betyr et stort antall nye anlegg i Boliden Odda, inkludert en ny røsteovn og et nytt svovelsyreanlegg, utvidelse og modernisering av lutning og rensing, en ny elektrolysehall. I tillegg blir det utvidelse av støperi og kaiinfrastrukturen.

-Den økte produksjonskapasiteten sammen med energieffektiviseringsforbedringer og en ny langsiktig avtale for leveranser av fornybar energi, betyr at den allerede lave karbondioksidintensiteten reduseres ytterligere. Alle miljøtillatelser for virksomheten er oppnådd, skriver Boliden i en pressemelding.