-Fusjonen Aker Bp og Lundin gir gode framtidsutsikter for medlemmene

Klubbleder Ingard Haugeberg er svært positiv til nyheten om at Aker BP og Lundin fusjonerer. – Det er kjekt å få en slik positiv nyhet. Sammenslåingen vil styrke selskapet og sikre tidshorisonten for våre medlemmer, sier han.

Aker BP melder tirsdag ettermiddag at det kjøper Lundins olje- og gassvirksomhet i en avtale verdt 125 milliarder kroner. Det kombinerte selskapet blir nest størst på norsk sokkel, etter Equinor.

Klubbleder i Industri Energi-klubben ABC, Ingard Haugeberg, forklarer at fusjonen gir selskapet betydelig økt produksjon, nye spennende muligheter og gode framtidsutsikter.

Stor aktør på Utsirahøyden

Særlig i kjerneområdet rundt Utsirahøyden blir det fusjonerte selskapet en svær aktør, både gjennom en betydelig eierandel (31,5%) i gigantfeltet Johan Sverdrup, samt operatørskap på Ivar Aasen- og Edvard Grieg-feltene.

-Vi blir et selskap for framtiden på sokkelen, med lave produksjonskostnader og lave CO2-utslipp, sier Haugeberg.

Ingard Haugeberg, klubbleder i Aker BP. Foto: Atle Espen Helgesen

I tiden framover vil klubben ha fokus på å ønske nye medlemmer velkommen og den vil delta aktivt i bedriftsutvalget. -Vi skal sørge for at selve fusjonsprosessen skjer på en ryddig måte i forhold til de ansatte, sier Haugeberg.

Sokkelen er fortsatt i utvikling

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi sier fusjonen viser at norsk sokkel fortsatt er i en spennende utvikling.

-Vi hadde nylig et kontaktmøte med ledelsen i AkerBP der de understrekte at de har stor tro på norsk sokkel framover. Kjøpet av Lundin bekrefter dette, sier Alfheim. Han mener det er et positivt signal for alle som lever av aktiviteten på norsk sokkel.

-Dette er et tydelig eksempel på at det definitivt ikke er snakk om noe avvikling av aktiviteten på sokkelen, sier han.

Alfheim understreker at Industri Energi, gjennom den lokale klubben, vil ta kontakt med det nye selskapet og etablere god topartsdialog.