Full støtte fra ILO mot bruk av tvungen lønnsnemd i vaskeristreiken

Juridisk rådgiver Magnus Moen i Industri Energi.
Juridisk rådgiver Magnus Moen i Industri Energi.

tirsdag 14. juni 2016

-Vi har fått fullt medhold fra ILO mot bruken av tvungen lønnsnemd i vaskeristreiken i 2014. ILO konkluderer med at før tvungen lønnsnemd kan benyttes for å avverge fare for liv og helse, skal alleandre og mindre inngripende midler være forsøkt,sier forbundsleder Leif Sande i Industri Energi.

Han sier han er meget glad for avgjørelsen til ILO (International Labour Organization), som er FNs organ for arbeidslivsspørsmål.

-Særlig etter at både Norsk Industri og myndighetene ikke bidro på noen god måte under streiken, sier Sande.

Juridisk rådgiver Magnus F. Moen i Industri Energi sier at avgjørelsen fra ILO er i trådmed hva forbundet argumenterte med.

Avgjørelsen om å stanse vaskeristreiken i 2014 med tvungen lønnsnemnd ble besluttet innklaget til ILO. ILO er FNs særorganisasjon for arbeidslivet.

 

Streikerett

Industri Energi argumenterte med at Norge er bundet internasjonale konvensjoner som sikrer organisasjonsfriheten og streikeretten. Konvensjonene sier at inngrep i streikeretten bare kan tillates i helt spesielle tilfeller.

-Dette er bekreftet gjennom ILOs domspraksis. Tvungen lønnsnemnd er i aller høyeste grad et slikt inngrep, sier Moen.

I følge ILO kan bruken av tvungen lønnsnemnd bare finne sted innenfor nærmere spesifiserte «essensielle tjenester», slik som politiet, militæret og den offentlig administrasjon. Utenfor denne gruppen, kan tvungen lønnsnemd bare aksepteres dersom det oppstår en reell fare for liv og helse, og der alle andre og mindre inngripende midler har vært forsøkt. Dette inkluderer bl.a. etableringen av en såkalt minimumstjeneste i samråd mellom partene og myndighetene. Her skal man bli enig om hvilket minimum av fortsatt bemanning som er nødvendig for å unngå fare for liv og helse. Dette ble aldri forsøkt under streiken i 2014.

ILOs konklusjon

– ILO konkluderer i denne sak, i tråd med vår påstand. I slike tilfeller der en streik kan føre til fare for liv og helse, skal myndighetene, i samråd med partene komme frem til etableringen av en minimumstjeneste. På den måten unngår man at streikeretten blir uthulet, samtidig som man unngår fare for liv og helse.

Hadde myndighetene fulgt ILOs anbefalinger å gått i dialog med partene ville den tvungne lønnsnemden vært unngått.

«Observing that the issue of the use of compulsory arbitration by the Government to end a legitimate strike and impose the terms of collective agreement in order to safeguard public health and safety has arisen in the country on various, while exceptional, occasions as attested by the previous complaints, the Committee encourages the Government to discuss with the social partners possible ways of ensuring that basic services are maintained in the event of a strike, the consequences of which might endanger the life or health of the population.»