Landsmøtet 2017: Frode Alfheim er ny forbundsleder i Industri Energi

Foto: Atle Espen Helgesen.
Foto: Atle Espen Helgesen.

lørdag 29. april 2017

Et samlet landsmøte har valgt Frode Alfheim som ny forbundsleder i Industri Energi.

Frode Alfheim (49) er fra Dønna kommune i Nordland fylke. Harhar vært nestleder i Industri Energi siden 2010, områdeansvarlig for fagligpolitisk avdeling i Industri Energi fra 2006 til 2010, og nestleder i Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF)fra 2004 til 2006.Alfheim har vært yrkesaktiv siden 1986 oghar blant annet arbeidet ved Mosjøen Aluminium (nå Alcoa Aluminium) og i Securitas i Oslo.

Alfheim har jobbet for LO siden 1990-tallet. Han var ungdomssekretær i LO/AUF i 1990-94. I perioden 1998 og 2003 jobbet han som oljesekretær i LO og LO Industri. Alfheim har også jobbet som politisk rådgiver i forsvarsdepartementet (1996), nærings- og handelsdepartementet (1996-97) og arbeids- og administrasjonsdepartementet (2001).

FrodeAlfheim ser fram til å starte i jobben som forbundsleder.

– Industri Energi er et viktig forbund og representerer mye av norsk verdiskaping. Forbundet har stor betydning for arbeidsplassene i Norge og for hvilket samfunnet vi skal være.

– Jeg er optimist. Vi ser lys i tunnelen for olje- og gassindustrien. Det blir utrolig spennende å se hva vi var får til i Barentshavet. Jeg er ganske sikker på at Castberg vil bli vedtatt i høst, og så vil nok Wisting og Alta/Gotha følge raskt etter. Da har vi på mange måter vunnet diskusjonen om oljeutvinning i Barentshavet, sier han.

– Vi er opptatt av at staten skal ha sikker inntekt fra olje- og gassproduksjonen. Hver femte krone i statskassen kommer fra denne næringen. Derfor er det viktig å opprettholde produksjonen og finne mer ressurser, legger Alfheim til.

Den nye forbundslederen påpeker også viktigheten av at norsk vannkraft først og fremst kommer landindustrien i landet vårt til gode.

– Vannkraften er ren og fornybar. Den er den største fordelen vi har! Mengden energi som behøves i metallproduksjonen er enorm. Allerede med de vedtatte utenlandskablene vil kraftprisen øke til et uholdbart nivå for kraftforedlende industri. Nå har NorthConnect søkt om å få bygge kabel til Skottland. Vi skal sloss med alt vi har for at den kabelen ikke blir en realitet. Det samme gjelder det felleseuropeiske helikopterregelverket HOFO. Det skal ikke implementeres på norsk sokkel, sier Alfheim.

Han vil også slå et slag for fiskeri- og oppdrettsbransjen.

– Vi produserer veldig mye råstoff og det burde være en selvfølge at dette førte til flere landbaserte arbeidsplasser. Videreforedlingen av norsk fisk har skapt hele 20.000 arbeidsplasser i Europa. Vi må kjempe for at mange av disse arbeidsplassene blir flagget hjem igjen.

Du kan se video-strømming fra hele landsmøtet. Her finner du lenke til overføring fra de ulike dagene og tidspunktene.

Slik er den nye ledelsen (arbeidsutvalget) i Industri Energi etter valget 29. april

Frode Alfheim, forbundsleder (Industri Energi), nyvalgt

Lill-Heidi Bakkerud, nestleder (Statoil), nyvalgt

Terje Valskår, nestleder (Eramet Sauda), gjenvalgt

Ommund Stokka (Industri Energi), gjevalgt

Asle Reime (ESS), gjenvalgt

Barbro Auestad (Hydro Sunndalsøra), nyvalgt

Disse trer ut av ledelsen

Leif Sande har trukket seg som forbundsleder til fordel for valgkamp som 5. kandidat på Hordaland Arbeiderparti sin liste til Stortingsvalget 2017.I 32 år har han stått på barrikadene for medlemmene og arbeidsplassene deres. Fagforeningsjempen Leif Sande legger bak seg intet mindre enn 17 år som forbundsleder og 15 år som nestleder når han någår av.

Solfrid Horne-Moe trer nå ut av Industri Energi sin ledelse. Hun har gjort en solid innsats for medlemmene og forbundet, har jobbet mye for likestiling, og var en brobygger da NOPEF og Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund slo seg sammen og ble til Industri Energi i 2006.

Samlet oversikt ledelse, forbundsstyre, landsstyre og kontrollkomité og LO-representanter

På landsmøtet ble redaksjonskomiteens innstilling til valget enstemmig vedtatt. H

Her kan du laste ned PDF-dokument med samlet oversikt over Industri Energisledelse, forbundsstyre, landsstyre og kontrollkomité, representanter til LOs representantskap og delegater til LO-kongressen.