Forventer fortsatt flyforbud for Super Puma-helikoptre

Henrik S. Fjeldsbø
Henrik S. Fjeldsbø

fredag 28. april 2017

Havarikommisjonen har ennå ikke funnet den bakenforliggende årsaken til Turøy-ulykken for nøyaktig ett år siden. – Så lenge man ikke kan garantere at en liknende ulykke ikke kan skje igjen, må ikke Super Puma-helikoptrene få fly på norsk sokkel, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø i Industri Energi.

Statens havarikommisjon for transport la fredag fram den foreløpige rapporten om Turøy-ulykken.

– Det var en ryddig og god framstilling av ulykken og presentasjon av de foreløpige funnene havarikommisjonen har gjort. Men det var lite nytt som ble presentert, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø som leder Industri Energi sitt helikopterutvalg.

– Havarikommisjonen har ennå ikke funnet rotårsaken til ulykken, altså den bakenforliggende årsaken til at et såkalt annentrinns planetgir røk og helikopteret styrtet. Så lenge rotårsaken ikke er funnet kan heller ikke flyforbudet for Super Puma-modellene L2 og H225 oppheves, sier han.

Tynnslitt tillit til Easa

Det var et slikt gir som røk og førte til at H225-helikopteret styrtet ved Turøy 29. april i fjor.
Det var et slikt gir som røk og førte til at H225-helikopteret styrtet ved Turøy 29. april i fjor.

Fjeldsbø peker på det europeiske flysikkerhetsbyrået Easa som opphevet flyforbudet for disse modellene allerede i fjor høst og har vært tydelig på at det også ønsker at Norge skal oppheve flyforbudet.

– At Easa kan gjøre det, så lenge rotårsaken ikke er funnet og det ikke kan garanteres at ulykken ikke kan skje igjen er både uforståelig og oppsiktsvekkende, sier Fjeldsbø.

Han mener tilliten til Easa som flysikkerhetsmyndighet er tynnslitt.

– Det er vanskelig å ha noen som helst tillit til Easa når de går fram på den måten, sier han.

Fjeldsbø viser til at den norske havarikommisjonen i den siste rapporten slår fast at det er store likheter mellom ulykken utenfor Peterhead i Skottland i 2009, der rotoren på en Super Puma L2 løsnet og helikopteret styrtet, og Turøy-ulykken.

– Granskningen viser oppsiktsvekkende store likheter mellom ulykken i 2009 og Turøy-ulykken i 2016. Hvis helikopterprodusenten Airbus og flysikkerhetsbyrået Easa hadde gjort en grundigere jobb etter den første ulykken kunne Turøy-ulykken vært unngått og 13 liv kunne vært spart, sier han.

Fem av våre medlemmer omkom i helikopterulykken ved Turøy

Ber departementet følge opp

Fjeldsbø oppfordrer den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet til å følge opp overfor Easa.

– Samferdselsdepartementet bør nå sende et tydelig signal til Easa om at det ikke er greit å oppheve flyforbudet for Super Puma-helikoptre av typen L2 og 225, sier han.

Industri Energi har tidligere rettet kritikk mot Airbus Helicopters for måten de reagerte på etter ulykken og at de pekte på alle andre årsaker enn seg selv.

– Vi ser nå en endring hos Airbus som går i riktig retning, sier Fjeldsbø og viser til Airbus-sjefens nylige innrømmelser overfor TV2 denne uka, der han vedgikk at de hadde ansvar og ikke har lært nok av den tilsvarende ulykken utenfor Skottland.

– Industri Energi har hatt flere møter med Airbus de siste månedene og diskutert Turøy-ulykken med dem. Og vi merker at de har endret seg den seneste tiden.

Fjeldsbø understreker at Industri Energi har full tillit til havarikommisjonen i det videre granskningsarbeidet og sier at de må få nødvendig arbeidsro. Og han forventer full samarbeidsvilje fra Airbus og Easa i det videre arbeidet.