Fortsatt mulig å nå klimamålet i petroleumsnæringen, men det forutsetter politisk vilje

Hvis petroleumsnæringen skal nå klimamålet er næringen avhengig av politisk vilje og forutsigbare rammevilkår for å realisere planlagte elektrifiseringsprosjekter med kraft fra land, ifølge en fersk rapport fra Konkraft.

Olje- og gassindustrien i Norge lanserte i 2020 ambisiøse klimamål om å redusere utslippene til nær null i 2050 sammen med KonKraft-partnerne. I 2030 skal klimagassutslippene være halvert.

Årets statusrapport viser at målet om 50 prosent utslippsreduksjoner i 2030 fortsatt er innenfor rekkevidde.

Samtidig står petroleumsnæringen ved et veiskille, ifølge rapporten. Enten legges grunnlaget for at klimamålene vedtatt av Stortinget nås eller så var dette siste året næringen kunne si at det var mulig å nå 2030-målene. Men da er næringen avhengig av politisk vilje og forutsigbare rammevilkår for å realisere planlagte elektrifiseringsprosjekter med kraft fra land.

Fra 2022 til 2023 gikk utslippene fra olje- og gassnæringen ned med en halv million tonn, det er mer enn utslippene Trondheim har årlig. Det er gjort ved å elektrifisere fra land og Hywind på Tampen. Samtidig opprettholder næringen det høye produksjonsnivået og bidrar til å levere energien Europa etterspør.

Forbundsleder Frode Alfheim ved Melkøya som skal kutte betydelige utslipp. Foto: Atle Espen Helgesen

-Olje- og gassnæringen kutter stadig utslipp fra produksjonen. Dette er viktig for å opprettholde konkurransekraften til næringen, og slik legges grunnlaget for en konkurransedyktig olje- og gassnæring også for framtiden, sier Frode Alfheim, forbundsleder IE&FLT.

Hvis kraft fra land ikke tillates som løsning for nye prosjekter på norsk sokkel, vil det kunne måtte gjennomføres tiltak som er kommersielt ulønnsomme for å nå klimamålene. Prosjekter vil kunne bli satt på hold. Resultatet kan bli avvikling av lønnsom olje- og gassproduksjon og redusert eksport av energi til Europa.

-Vi trenger mer kraft hvis vi skal redusere utslipp, sikre arbeidsplasser og konkurranseevne. Vi trenger havvind raskt hvis vi skal lykkes med klimamål og utvikle industrien videre, sier Peggy Hessen Følsvik, LO-leder.

Rapporten viser at foruten kraft fra land, kan energieffektivisering og redusert fakling bidra med betydelige utslippsreduksjoner mot 2030. I tillegg kan et mulig CO2 -fangstanlegg på Kårstø redusere utslippene med om lag 300 000 tonn.

KonKraft består av LO, NHO, Offshore Norge, Norsk Industri, IE&FLT, Fellesforbundet og Rederiforbundet.