Forlik i erstatningssaken for tidligere Stena-ansatte

Industri Energi skulle denne uka møtt riggselskapet Stena i Gulating lagmannsrett, om hvilket kompensasjonsnivå som skulle gjelde for fire av våre medlemmer som mistet jobben da riggen «Stena Don» ble flyttet til Skottland. Partene har nå inngått forlik før rettssaken startet.

Bakgrunnen for rettssaken var at flyteriggen «Stena Don» i 2016 mistet kontrakten med Statoil på Troll-feltet og ble sendt til kaldt opplag i Skottland. Alle ansatte i Stena Drilling ble oppsagt. Ansvaret for å bemanne riggen ble overført til Stena Drilling PTE Ltd Singapore.

Like etter endret situasjonen seg og «Stena Don» fikk oppdrag for Total på britisk sokkel. Riggen ble oppbemannet med 188 arbeidstakere fra Stena Drilling PTE Ltd. Bare 38 av de tidligere ansatte fikk tilbud om ny jobb på riggen.

Industri Energi mente dette var brudd på lovverket om virksomhetsoverdragelse og førte i perioden 2018-2020 sak mot riggselskapet for norske domstoler. Forbundet tapte i tingretten, men vant i lagmannsretten. Industri Energi reiste så et erstatningssøksmål for våre medlemmer. Det er denne saken som nå er forlikt.

Sterk juridisk posisjon

Erling Holmefjord, leder i arbeidslivsavdelingen i Industri Energi, slår fast at forbundet har bygd opp en solid rettspraksis for å sikre at våre medlemmer innen flyteriggområdet har en sterk juridisk posisjon når det gjelder AML§16 om arbeidstakeres rettigheter ved virksomhetsoverdragelse.

-Innenfor flyterområdet hadde denne lovgivningen ikke blitt testet før Industri Energi kjørte Stena-Songa Dee-saken i rettssystemet mellom 2009-2012. Saken ble vunnet i Høyesterett, og er viktig for framtidige saker når det gjelder virksomhetsoverdragelse for flyteriggområdet, sier forbundssekretær Pena i Industri Energi.

Industri Energi ble igjen utfordret i den såkalte OSM-saken i 2015. Også den saken vant forbundet i Lagmannsretten i 2017.

Arbeidsgiverne bør lytte til kravene våre

-Industri Energi har nå tre solide dommer når det gjelder virksomhetsoverdragelse innenfor NR-området som vil være viktige for framtiden. Meldingen er nå tydelig og klar for arbeidsgiverne, AML§15.2 -forhandlingene er ikke bare en formalitet. Arbeidsgiveren bør lytte til kravene våre under slike forhandlinger, sier Holmefjord.

Industri Energi skal i slutten av oktober kjøre en annen sak mot riggselskapet Stena i det britiske rettssystemet, sammen med vårt søsterforbund RMT.

– Vi krever at åtte av medlemmene våre som fikk tilbake jobben på «Stena Don» også får beholde ansienniteten sin. Vi mener vi har en god sak, sier Holmefjord.