Forhandlingene om bransjeavtalen gjenopptas

Tarifforhandlingene mellom Industri Energi og Offshore Norge på bransjeavtalen, som ble satt på pause i mai, gjenopptas onsdag 14. september i Stavanger. Det er satt av én dag til forhandlingene.

Bransjeavtalen gjelder for landansatte i olje- og gassindustrien, både på landanlegg og ved kontorstedene. Samt offshorearbeidere som ikke omfattes av operatøravtalen.

Forhandlingene på bransjeavtalen ble satt på pause 24. mai, etter at partene var enig om å avvente meklingen på sokkelavtalene.

Bransjeavtalen er en rammeavtale der forbundet normalt forhandler først med Offshore Norge/Norsk Industri, så forhandles det lokalt i bedriftene, før den nye avtalen eventuelt godkjennes.

Industri Energi har over 4200 medlemmer som går inn under avtalen.

Avtalen gjelder for ansatte i Equinor, Total Energies, Norske Shell, Aker BP, ConocoPhillips, Gassco, KCA Deutag, Vår Energi, Lundin, Repsol, Suncor, Wintershall Dea, Nofo, Norward, Ineos, Inovyn, Air BP, Altera, Barents naturgass, Bilfinger, Flogas, Fuchs Lubricants, Gasum, Norner, TS Group og Circle K.

Industri Energis forhandlingsutvalg:

Lill-Heidi Bakkerud                         Forhandlingsleder
Gro Losvik                                        Forbundssekretær
Jørn Erik Bøe                                  Forbundssekretær
Per Martin Labråthen                     Equinor
Oddvar Karlsen                               Equinor  
Trine Stavland                                 Equinor (observatør)
Heidi Vikshåland Helvig                Wintershall Dea  
Rita Buttervorth                             Wintershall Dea (observatør)
Eirik Birkeland                                 ConocoPhillips
Ståle Skretting                                 ConocoPhillips
Martha Skjæveland                        Vår Energi
Ingard Haugeberg                          Aker BP
Tore Vik                                        Aker BP
Jan Inge Olsen                                 KCA Deutag
Tore Hegerberg                               KCA Deutag
Jørn Vidar Slydal                             Circle K
Karin Diana Auld                            Ineos Rafnes
Dag Petter Berntsen                       Ineos Bamble
Jan Petter Wølstad                          NOFO
Herdis Eide                                    Industri Energi
Atle Espen Helgesen                       Industri Energi (kommunikasjon)
Gunn Tjessem                                 Industri Energi (observatør)