Forbundslederen i debatt om energisikkerhet på ONS i Stavanger

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, deltok onsdag i en paneldebatt på energimessen ONS der han understrekte nødvendigheten av å øke energiproduksjonen i Norge, både gjennom mer olje/gass, havvind og vannkraft.

Alfheim startet sitt innlegg på Centre Court-scenen på ONS med å understreke at den såkalte oljepakken som ble vedtatt av Stortinget ved starten av koronapandemien har sikret utallige arbeidsplasser i hele verdikjeden.

Vi jobbet iherdig for å få på plass oljepakken. Den gjør at vi skal produsere olje og gass på norsk sokkel i flere årtier framover. Uten denne pakken ville Europa vært i en mye verre situasjon, for å kunne dekke behovet de har etter olje og gass, etter bortfallet av russiske gassleveranser. Det ville også rammet norske forbrukere, samt prosessindustrien vår, enda hardere ved at energiprisene da ville blitt enda høyere, sa han.

Europa trenger norsk gass

Alfheim viste til at Norge sender ufattelige mengder energi til Europa gjennom vår eksport av naturgass.

– Energimengden i gassen vi eksporterer er ti ganger høyere enn vår totale vannkraftproduksjon. Det er derfor helt nødvendig at vi fortsatt investerer på norsk sokkel. Uten vår gassproduksjon ville våre venner i Storbritannia og EU blitt helt avhengig av å få dekket sitt energibehov med gass fra land som Qatar og Aserbajdsjan, sa han.

Forbundsleder Frode Alfheim (midten) viste til at oljeselskapene investerer store summer i fornybar energi. Foto: Atle Espen Helgesen

Alfheim viste til at en rekke oljeselskap, med Equinor i spissen, også bruker av store deler av overskuddet sitt til å investere i fornybar energi.

-Det er positivt at oljeselskapene øker innsatsen på fornybar energi, slik for eksempel Equinor nå gjør med Trollvind. Det sikrer selskapene flere bein å stå på når petroleumsproduksjonen en gang synker. Og det gir oss mer fleksibilitet i kraftproduksjonen her til lands.

Glad vi fikk stanset NorthConnect

I etterkant av debatten trekker Alfheim et lettelsen sukk over at forbundet fikk stanset den planlagte NorthConnect-kabelen til Storbritannia våren 2020. – Hadde vi ikke lykkes med det, ville situasjonen med høye strømpriser i Norge vært betraktelig verre, sier Alfheim.

Den tidligere oljemessen, nå energimessen ONS i Stavanger, ventes å trekke 60.000 deltakere i år. En rekke av forbundets medlemsbedrifter, tillitsvalgte og medlemmer deltar på messen som er den nest største av sitt slag i verden. Industri Energi stiller med egen stand i hall 3 og deltar på flere arrangementer på messen som varer fra 29.august-1. september.

Agendaen for debatten om energiforsyning på ONS.