Fakta om 2-4 skriftordning og lønn offshore

mandag 2. februar 2015

Det er ikke snakk om mindre arbeidstid offshore eller at millionlønninger er normalt for offshoreansatte.Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi forklarer her fakta om lønn og arbeidstid for offshoreansatte.

Det er mye synsing og uvitenhet rundt diskusjonen om 2-4 skiftordningen for offshoreansatte.

Faktavideo om lønn og arbeidstid offshore

Det er ikke snakk om mindre arbeidstid offshore eller at millionlønninger er normalt for offshoreansatte.

Forbundsleder Leif Sande, Industri Energi.

 

Se videoen der forbundsleder Leif Sande i Industri Energi forklarer rotasjonsordningen 2 uker på jobb, og 4 uker avspasering her, og hva som er de egentlige lønningene til offshoreansatte.

Fakta om arbeidstid

Ansatte offshore som arbeider 2 uker, eller 14 dager i strekk, og så har 4 uker avspasering, har ikke lengre arbeidstid enn skriftansatte på land. Offshoreansattes 2-4 ordning tilsvarer – og må sammenlignes – med helkontinuerlig skift på land, 33,6 timers arbeidsuker.

Offshoreansatte har 12 timers arbeidsøkter, og må også tilbringe all sin fritid ombord på plattformen i skiftperioden.

Fakta om offshorelønn

Årslønningene for offshoreansatte, inkludert offshoretillegget, ligger på:

For operatører: 640000 kroner

For ansatte innen boring: 595000 kroner

For ansatte innen forpleining: 578000 kroner

Sparte penger på 2-4 ordningen

Sande viser også til en rapport fra 9 mars 2004 (Konkraft) som igjen viser til at arbeidsgiverne sparte penger på å innføre skiftordningen 2 – 4 ordningen offshore.

I rapporten vises det til at overgang til 2-4 skiftordning planlegges innført av flere operatører på norsk sokkel og at dette vil gi arbeidsgiverne en produktivitetsgevinst på 7,71 prosent.

– Det betyr at 2 4 ordningen er optimalt for produktiviteten på norsk sokkel, sier Leif Sande.