Equinor skal ansette 190 flere fagarbeidere

Industri Energi Equinor opplyser på sine nettsider at Offshore fagsenter i Equinor skal ansette 190 fagarbeidere i 2022. -Dette er resultat av et godt partssammensatt arbeid, sier Per Steinar Stamnes, leder for Industri Energi Equinor Sokkel.

På grunn av utfordringene i forhold til bemanning og aktivitetsnivå offshore har et partssammensatt arbeid i Equinor sett på framtidig behov for fagarbeidere offshore.

Som del av dette arbeidet har selskapet nå bestemt å ansette 190 flere fagarbeidere. Den økte kapasiteten skjer innenfor PEMAL-fagene (prosess, elektro, mekanisk, automasjon og logistikk). Offshore fagsenter formidler kvalifiserte fagarbeidere til Equinors sokkelinstallasjoner.

-Vi er svært fornøyd med at det er et omforent resultat i arbeidsgruppa, som ble vedtatt av ledergruppen for norsk sokkel (EPN Led) denne uka, sier leder for Industri Energi Equinor Sokkel, Per Steinar Stamnes.

-I tillegg har vi sett at det er behov for å ansette flere fagarbeidere de nærmeste årene fra 2023 også, for å få mest mulig riktig bemanning i forhold til aktivitet, sier han.

Arbeidet har gått i regi av bedriftsutvalget UPN med deltakelse fra foreningslederne.

-Arbeidsgruppa har siden februar sett på bemanningsmessige utfordringer basert på dagens aktivitetsnivå og forventet aktivitet framover mot 2030. Vi har også sagt at det må gjennomføres en oppgang hvert år for å kvalitetssikre at bemanningsnivået er riktig , sier Stamnes til Industri Energi Equinors nettsider.