Storstilt energiprosjekt blir et viktig steg i det grønne skiftet

Equinor og RWE planlegger å erstatte kullkraftverk med hydrogenklare gasskraftverk i Tyskland. Hydrogenet skal produseres i Norge og fraktes i en ny rørledning til Tyskland.

Industrisamarbeidet vil blant annet medføre bygging av anlegg for produksjon av hydrogen i Norge. Hydrogenet er tenkt produsert både fra naturgass, med fangst og lagring av CO2, og fra felles havvindparker.

Forbundsleder Frode Alfheim mener de ambisiøse samarbeidsplanene er gode nyheter:

– Blått hydrogen er nøkkelen for å klare det grønne skiftet i Europa. Norge skal være stolte av å bidra til det grønne skiftet og energisikkerheten i Tyskland. Derfor er dette et godt steg for Norge, et godt steg for Tyskland og et godt steg for det grønne skiftet.

Tyskland har ambisjoner om å fase ut alle sine kullkraftverk innen 2030.

Equinor og RWE planlegger for å fase ut tysk kullkraft med hjelp av norsk hydrogen. Illustrasjon: Equinor og RWE.

Industriplanene lanseres samtidig som statsminister Jonas Gahr Støre og flere statsråder tok imot Tysklands visekansler Robert Habeck i Oslo, for å signere felles erklæringer om et tettere norsk-tysk samarbeid innen industriområder som hydrogen, batterier, fornybar energi og karbonfangst og lagring.

– Dette er områder hvor Norge kan gi betydelig bidrag til det grønne skiftet, i Europa, i Tyskland, og hvor vi kan skape jobber og muligheter for fremtidige generasjoner. Jeg vil takke selskapene, som nå går inn i et strategisk samarbeid energisikkerhet og avkarbonisering, med ambisiøse mål for å bruke hydrogen i energiproduksjon, forklarte Støre til pressen etter møtet.

Her kan du lese mer om hva samarbeidet mellom Equinor og RWE innebærer.