Enighet om lønnsmatrise i Vinde Tilkomstteknikk

Det er oppnådd enighet i de lokale forhandlingene om lønnsmatrise i Vinde Tilkomstteknikk.

Etter at landbaseavtalen ble inngått mellom partene på høsten i fjor, er det ført lokale forhandlinger mellom klubb og ledelse ved Vinde Tilkomstteknikk om en lokal lønnsmatrise.

I april varslet klubben gå-sakte-aksjon, såkalt dagsing, ved Vinde Tilkomstteknikk. Det betyr at alle medlemmer ved bedriften skulle være på jobb som normalt, men bare yte 45 prosent, med 45 prosent lønn.

Like før aksjonen skulle iverksettes kom partene tilbake til forhandlingsbordet. Gå-sakte-aksjonen ble dermed utsatt. 26. mai ble partene enig og signerte særavtalen og ny lokal lønnsmatrise.

Vinde Tilkomstteknikk leverer et bredt spekter av fagkompetanse kombinert med tilkomstteknikk. Det har folk i arbeid på en rekke olje- og gassrelaterte verft, landanlegg og offshore.