Enighet i forhandlingene for landansatte i olje- og gassbransjen

Industri Energi og Offshore Norge kom klokken 0230 natt til torsdag i havn med de sentrale forhandlingene på bransjeavtalen.

Under forhandlingene har partene blant annet drøftet sentrale spørsmål om virkeområdet for avtalen og hvilke stillingskategorier som skal være omfattet av avtalen. Partene er enig om i hovedsak å videreføre dagens avtale.

Industri Energi har i tillegg tatt med følgende protokolltilførsel: «Industri Energi ser med bekymring på utviklingen i operatørselskapene der store forskjeller i bonusutbetalinger gir dårlig arbeidsmiljø og uakseptable forskjeller blant våre medlemmer. Bonusordningene slik de praktiseres i dag framstår som et parallelt lønnssystem som truer det organiserte arbeidsliv, frontfaget og den norske modellen

Bransjeavtalen er en rammeavtale, der forbundet normalt forhandler først sentralt med Offshore Norge, så forhandles det lokalt i bedriftene, før den nye avtalen eventuelt signeres. I år er det annerledes, siden de fleste lokale forhandlingene allerede er i havn.

Industri Energi har satt en frist for godkjenning av forhandlingsresultatet innen 21. september.

Bransjeavtalen gjelder for landansatte i olje- og gassindustrien, både på landanlegg og ved kontorstedene. Samt offshorearbeidere som ikke omfattes av operatøravtalen.

Industri Energi har drøyt 4500 medlemmer på avtalen.

Avtalen gjelder for ansatte i Equinor, Total Energies, Norske Shell, Aker BP, ConocoPhillips, Gassco, KCA Deutag, Vår Energi, Lundin, Repsol, Suncor, Wintershall Dea, Nofo, Norward, Ineos, Inovyn, Air BP, Altera, Barents naturgass, Bilfinger, Flogas, Fuchs Lubricants, Gasum, Norner, TS Group og Circle K.