Endringer i innboforsikringen fra nyttår

Medlemmer i Industri Energi får en rekke fordeler gjennom LOfavør. En av disse er innboforsikringen. Fra 2022 blir det gjort endringer i denne forsikringen.

Vilkårsendringer for LOfavør Innboforsikring fra 2022:

Økt erstatningssum for tyveri fra privatboligens uteareal, fra kr 30.000 til kr 100.000

Egen dekning for kunst (maleri, trykk og øvrig kunst) på inntil kr. 500.000

Samler du på vin eller sprit erstattes dette inntil kr 500 000

Dekning for hobbyveksthus utvides til også å gjelde lagringstelt og plasthall, med ny forsikringssum på inntil kr 40.000

Øvrige endringer:

Egenandel for mobil og nettbrett endret til kr 2.000

Unntak for skader forårsaket av frost i forhold til punkt om “Annen skade”

Forsikringen dekker ikke skader under kr 2.000 (tidligere kr 1.000). Der to i husstanden har LOfavør Innboforsikring eller du er studentmedlem, er det ikke egenandel ved skader.

I dekningen for ting som er skadet, presiserer vi at det gjelder fysisk skade. Forsikringen dekker ikke ting som blir borte (mistet).

Her kan du se vilkår for LOfavør Innboforsikring

Innboforsikringen er en del av ditt medlemskap, med mindre du har reservert deg. Hvis du har en innboforsikring i et annet selskap i tillegg, bør du si opp denne. Selv om du har to innboforsikringer, vil du kun få én erstatning hvis noe skulle skje.

Har du hus må du ha egen forsikring på huset. Vi anbefaler LOfavør Husforsikring.